Grecia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (854 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Estil grec:
Escultura:
Kóuros y kóre:
Fitxa técnica:
Titol: Kóuros de Anavyssos y Kóre de péplum
Tipología: es cultura exempta
Estil: grec arcaic
Localitzacio: museu arqueologic nacional(atenes) y museu de l’acròpoli (atenes)
Tema: escultura funeraria
Materials: marbre/marbe policromat de paros
Mides: kouros: 1’95, kore:1’20

Descripcio formal:
Les 2 figures presenten:
-simetria:es pot establir un eix central que divideixi la estatua en 2 parts exactament iguals excepte braç de kore y cama avançada de kouros que fan trencar la rigidesa d’altres elements.
-frontalitat:actitud hierática (sense expressió) gracies a la posicio del cos y rostre ajudada de la túnica en el cas de Kóre (plecs caiguen totalment en vertical)
-geometria: es va usar pero mostrar desnaturalitat(allunyat de la realitat). Sendevina en la cabellera de kore, rostre (ulls atmetllats o sonrisa arcaica) y també en els relleus de la roba
Cal destacar també les restes de policroma conservades enla figura femenina (cabells,rostre y túnica) que fa saber la presencia de coloracio en l’estatua grega ja a l’inici.
Temática:
Durant la grecia arcaica, va ser esculpida la figura masculina atléticadespullada tal com es practicava el esport llavors. Segons el que tenim de fonts, eres representacions que feien en honor als grans atletes guanyadors dels jocs d’olimpia (kouroi). A vegades hanestat confundides amb el deu apolo o alguna persona important.
El kouros d’anavyssos a mes de conmerorar la victoria deportiva, tambe fa honor al jove Kroisos, mort en combat.
La kore (doncella)eren estatues petites que es dedicaven al culte en aquella época arcaica. Solien portar una fruita, flor o animalet a una mà y sempre anaven vestides.
Models i influencies:

L’escultura grega arcaicaes fa a partir de l’estatuaria egipcia i les xoanes (s 7 a c) . Les xoanes eren escultures de fusta rigides i geometritzades. L’estatua egipcia , l’art grec copia el moviment extremitat inferior,...