Grup damm

Páginas: 23 (5510 palabras) Publicado: 11 de febrero de 2012
GRUP DAMM
Comptabilitat Financera II

Núria Giralt: 100399 Alba Graña: 100452 Esther González: 100410 Albert Rovira: 100489 Marc Valls: 48094

ÍNDEX
1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS ............................................................................................. 3 2. METODOLOGIA I DADES .................................................................................................4 3. INTRODUCCIÓ GRUP DAMM ...........................................................................................5 3.1. Informació del Grup Damm ..........................................................................5 3.2. Informe d’Auditoria 2010 .............................................................................8 4. SITUACIÓ GENERAL DEL SECTOR.....................................................................................9 5. ANÀLISI DE BALANÇ .......................................................................................................12 5.1. Fons de Maniobra .......................................................................................12 5.2. Anàlisi de les Ràtios de Balanç ....................................................................145.2.1. Ràtios d’Endeutament .......................................................14 5.2.2. Ràtios de Liquiditat ...........................................................15 5.2.3. Ràtios de Rotació ...............................................................15 5.2.4. Ràtios de Termini ..............................................................16 5.3. Representació gràfica.................................................................................16 5.4. Anàlisi Altman i UPF ....................................................................................20 5.4.1. Anàlisi Altman....................................................................20 5.4.2. Anàlisi Amat.......................................................................22 6. ANÀLISI DE P i G.............................................................................................................23 6.1. Pèrdues i Guanys ........................................................................................23 6.2. Ràtios de PiG ..............................................................................................26 6.3. Grup Damm a la borsa...............................................................................30 6.4. Comparació sector .....................................................................................31 7. ANÀLISI EOAF .................................................................................................................37 8. ANÀLISI EFE....................................................................................................................45 9. FORTALESES I DEBILITATS ..............................................................................................54 9.1. Interès per un inversor en el Grup Damm ..................................................54 9.2. Interès per un banc en el Grup Damm .......................................................55 10. CONCLUSIONS................................................................................................................56 10.1.Punt de vista d’un inversor........................................................................56 10.2.Punt de vista d’un banc.............................................................................57 11. BIBLIOGRAFIA................................................................................................................59 12. ANNEXOS .......................................................................................................................60

2

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS
Durant aquests anys que ens està tocant viure, són moltes les empreses que s’estan veient molt perjudicades per les conjuntures de l’economia global i local. Així doncs, és fàcil observar com les petites i mitjanes...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Grupo Damm
  • Grupo damm
  • damm
  • DAMM
  • estrella damm
  • Caso damm
  • Cerveseria damm
  • Damm Saex

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS