Grups homogenis i heterogenis

Páginas: 2 (406 palabras) Publicado: 29 de diciembre de 2011
Grups homogenis i heterogenis.

En l’organització d’un centre escolar hi ha diverses maneres i possibilitats dia rere dia de tirar-lo endavant per tal que la convivència al centre sigui la idònia ique els alumnes aprenguin i assimilin el que se’ls ensenya cada dia a les aules.

Centrant-nos en les dues maneres de dividir el grup classe: en grups homogenis o heterogenis, s’han de valorar lesdiverses possibilitats i limitacions que poden representar aquests dos grups de separació, ja sigui en funció del nivell d’aprenentatge dels alumnes, escoles rurals, escoles ordinàries o per nens inenes de diverses franges d’edat.

Els grups homogenis són aquells grups classe en els quals els alumnes estan dividits en funció de l’edat o per els diversos nivells d’aprenentatge dels nens i nenesen les diverses matèries. Aquest tipus d’agrupament permet que els alumnes que tinguin dificultats en algunes assignatures, o al contrari presentin una certa motivació extra per aquestes, desenvolupinuna major motivació per l’assignatura. D’aquesta manera s’intenta millorar tant els resultats dels alumnes com el seu rendiment, com també una millor predisposició per part dels alumnes al’aprenentatge. Pel que fa al professorat, aquesta segregació també implica desenvolupar una tasca monòtona i comuna dins l’aula. Aquesta segregació homogènia també presenta algunes dificultats, com la necessitatde més espais a l’escola, ja que apareixeran diversos grups, com també una bona sincronització horària dels horaris, dels espais i les assignatures, per tal d’obtenir una bona coordinació entrel’equip docent. La tasca més difícil sens dubte, serà l’intent per part del mestre de que els nens i nenes no etiquetin de dolents o bons els diferents grups.

Els grups heterogenis són típics de lesescoles rurals, ja que agrupen als seus alumnes en diverses franges d’edat degut al baix nombre d’alumnes de l’escola, o també es consideren grups heterogenis aquells que els nens i nenes són...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Coaching I Grups
  • Els grups d aliments i la pir mide
  • Grups Socials I Bandolerisme
  • grups socioterapeutics
  • Trabjo Con Grups
  • intervenció en grups
  • Psicologia dels grups
  • Pac 1 Dinàmica De Grups

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS