Guays

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2370 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
-------------------------------------------------
Fets i xifres clau sobre Europa i els europeus

La Unió Europea no necessita cap presentació. Durant més de mig segle ha aportat estabilitat política i prosperitat econòmica als ciutadans. Ha creat un mercat únic sense fronteres i una moneda única, l’euro, i ha reunificat un continent dividit. La Unió Europea és una gran potència econòmica icomercial i el donant més important del món d’ajuda al desenvolupament dels països pobres. El nombre dels seus membres ha passat de sis a vint-i-set i la seva població ha augmentat fins a atènyer gairebé els 500 milions d’habitants

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
La Unió Europea, una gran família
La UE va començar la sevavida als anys cinquanta. Es va dir Comunitat Econòmica Europea i va ser fundada per sis països: Bèlgica, Alemanya, França, Itàlia, Luxemburg i els Països Baixos. Aquests països van crear una nova manera de viure junts per gestionar els seus interessos comuns basant-se essencialment en la integració econòmica. L’any 1973 s’hi van afegir Dinamarca, Irlanda i el Regne Unit, l’any 1981 va ser el tornde Grècia i el 1986 el d’Espanya i Portugal. Finalment, amb la unificació d’Alemanya, l’any 1990, s’hi van adherir també els Estats federats de l’Alemanya Oriental.

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
Superfície i població
La Unió Europea fa menys de la meitat dels Estats Units, però té un 50% més de població. De fet, la UEocupa el tercer lloc a les llistes de densitat demogràfica
mundial, rere la Xina i l’Índia.
Ara bé, les taxes de natalitat de la UE són molt baixes i els europeus viuen cada vegada més temps. En el futur aquestes tendències tindran conseqüències importants.

-------------------------------------------------
Com és de gran la UE?
La Unió Europea té més de quatre milions de quilòmetres quadrats.Damunt del mapa del món no és una superfície gaire gran, però inclou vinti-set països que tenen superfícies molt diverses, que van des de la de França, que n’és el país més gran, a la de Malta, que n’és el més petit.

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
Quanta gent hi viu?
La Unió Europea té 493 milions d’habitants i és latercera zona més poblada del món després de la Xina i de l’Índia.
Pel que fa al total de la població mundial, la proporció de població del món desenvolupat s’està reduint: des del 30% de l’any 1960 fins al 16% de l’any 2005. Actualment, quatre de cada cinc persones d’aquest planeta viuen en països en vies de desenvolupament. La UE fomenta activament el desenvolupament global per ajudar els països méspobres. A hores d’ara la Unió és el primer donant del món d’ajuda al desenvolupament.

Els 493 milions d’habitants de la UE no estan repartits de manera uniforme per tot el continent: alguns Estats i algunes regions estan més densament poblats que altres. Un gran territori no té per què correspondre’s amb una població més important.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Cada vegada vivim més anys
Actualment està augmentant l’esperança de vida a la Unió Europea. Un nadó nascut el 1960 tenia una esperança de vida de 67 anys en el cas dels homes i de 73 en el cas de les dones. Els nascuts el 2004 en tenen una de 76 anys en el cas dels homes i de 82 en el de les dones.

Com a contrapunt, val a dir a tall d’exemple que,segons les xifres de les Nacions Unides, les persones nascudes entre el 2000 i el 2005 a Somàlia, un dels països més pobres del món, només tenen una esperança de vida de 46 anys en el cas dels homes i 49 en el de les dones.

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
Creixement...
tracking img