Guerra mundial

Páginas: 5 (1181 palabras) Publicado: 14 de febrero de 2011
T1:Fites importans:1968 Club Roma,1970 1er dia d la Terra-1973 1r Programa Acció A-
mbiental,1987 Comissió Mundial M.A i UNCED Brundtland, 1992 Rio de Janeiro “Cime-
ra d la Terra M.A i dsenvolupmnt”(Agenda 21),1994 krta Aalborg, 1997 Cimera Kyoto
2002 Cimera (Rio+10) 4arees actuacio resoldre knvi climàtic,Naturalesa i biodiversitat,
M.A i salut,Utilització sostenible dls recursos naturals igstió d residus EINES DE LA UE
Instrum.juridics vinculants:Reglamen,Directiva,Dcisió NO vinculants: Recomanacions,
Dictàmens Ecologia: estudia els ecosistemes Ecosistema: Naturals,urbans,industrials
Models fluxes: TIPUS I(model lineal):energía+recursos ilimitats(residus ilimitats TIPUS
II(disponib.limitada)energía+recursos limitats(residus limitats TIPUS III(imperfecte,
casi sostenible):energía limitada,no recursos(residus mol limitats(0) SOSTENIBILITAT
DÈBIL evitar alteracio sistmes basics,valoracio kpital natural en u.m,gestio recursos ex
tingibles(economia ambiental(kpital x MP) FORTA +serveis/-recursos(economia ds-
material ptjada ecológica inferior a la superf sist. limit crexemen 1.espai disponible
2.product escás 3.limit substancia atmosfera q no s pot sobrepasar ppalsprobl MA
fotokimica oxids nitrogen,COV,monoxid krboni,meta agens contaminans pols,SO2,NOx
ecotoxicitat ocupacio+disposicio rebuig, esgotamen recurs ODP:kg CFCl3 q tindria l ma-
tex impact net en lsgotamen d kpa ozo q alliberar 1kg fluxos carboni atm-cont 113,atm-
ocean 100 Accio home combust,cimens:6.3 incendis 1.5,atmosfera 3.3 CANVI CLIMATIC
Balanç energetic:llei d Wien com knvia color d laradiació quan varia la Tª d la fon emi-
sora, λmax T = 2,9 10-3 m K. GEI(Vapor aigua,CO2,Metà,Òxid nitrós,HFC,PFC,SF6 GWP
(Kg CO2) q tindria l mateix impact net en escalfamen global q lalliberamen 1Kg Escenaris
emisions(A1 Crexemen econòmic ràpid,Crexemen demogràfic fins 2050, dcrexemen
subseqüen,noves tecnologies,Disminució entre les rendes/kpita A1FI:combustibles fòssils
A1T:energies nocombustibles fòssils A1B: diverses fons energía B1(Evolucio demográfik
=A1, Economia:serveis i informació,reducció ús materials,tecnologies netes i eficients A2:
mon ara,Crexemen població sostingut,diferències econòmiqs i tecnològiq mantenen o +
B2(Sostenib. lokl o regional,demografía creix xo + lent q A2.

NORMATIVA CA sns comptncies en MA traspasads(s regula x la trasposició d la Direc-
tivagovern spañol am comptncies(directiva q fa ella matexa am comptncies MA com-
partids directiva govern spañol 1996‐Directiva 96/61/CE IPPC(evita o reduir emissions,
xmis,MTD,interknvi info,directiva procedimental 2008‐Directiva nou IPPC Art.1 objecte i
ambit daplikacio A3 obligacions titular(MTD segons cost,geográfica,condicions lokls.no
produccio residus,us energía manera eficaç,evitaraccidents,restituirlloc A6(solicitud x
mis:descripcio instal,activitat,mp.Fons emissio,lloc,tipus.Tecnol A18(valors limits emi-
sions BREF normes exigids a skla europea cm a valors limits emisio Structura i contingut
resum,prefaci,contingut,conclusions i recomanacions,referencies,glosari,anexos ESPA-
ÑA 16/2002 vocacio preventiva,reduir contaminacio,regula valors limits emisio,aplicacio:
activitatsindustrials AnexI,AAI (control contaminacio)procedimen obtencio(analisi previ,
info publik,resolucio,audiencia,emisio informes,resolucio,notificacio,publik ANEX1 inst.
combustio,produccio metalls,Silenci admiminst positiu Tcnic comptn(conexemens x fer
proj.tcnics,procesos productius o industrials(arkitect,aparellador,enginyer i tecnic) arkitect:
complemen edificacio,no instalac.indpndns,noprojectes tcnics ambientals Anex I i 2, si A3
CAT LIIAA+PCAA 3/1998 LIIAA Derrogada x la PCAA 11-2010(no+aspcts ambientals) 61-98
RAMINP(llicencia activitats 98-10 LIIAA,RIIA(autoritzacio,llicencia i comunikcio ambien-
tal dsd 10(PCAA (+declaracio Imp.Amb,activitats tmporals) activitats publiqs i privads em-
plaçads a Cataluña,ajuntamen i consell comarkl AI incidncia ambiental elevada(2%)...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Guerra mundial
  • Guerra Mundial
  • Guerras Mundiales
  • guerra mundial
  • la guerra mundial
  • guerra mundial
  • guerra mundial
  • guerra mundial

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS