Gui de igualdad ente hombres y mujeres

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 104 (25839 palabras )
  • Descarga(s) : 7
  • Publicado : 26 de agosto de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
GUÍA de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes
u manual didáctico para formadoras e formadores

GUÍA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES Manual didáctico para formadoras e formadores

Edita: Dirección Xeral de Formación e Colocación Elaboración: Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller Imprime: Segaof Servicios s.l. - Santiago Depósito legal:C-681/2005

GUÍA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES

ÍNDICE
Introdución T Presentación ................................................................................... T Finalidade ....................................................................................... T Obxectivos ...................................................................................... TColectivo destinatario....................................................................... T Estrutura de contidos ...................................................................... T Orientacións metodolóxicas xerais .................................................. T O Proceso de aprendizaxe .............................................................. T Avaliación....................................................................................... T Perfil competencial da persoa formadora en igualdade de oportunidades ........................................................................... Módulo I. Marco conceptual T Introdución ..................................................................................... T Obxectivos xerais............................................................................ T Contidos ......................................................................................... T Esquemas de apoio aos contidos teóricos ....................................... T Achegas históricas das mulleres ...................................................... Módulo II. A igualdade de oportunidades para as mulleres T Introdución..................................................................................... T Obxectivos xerais ............................................................................ T Contidos ......................................................................................... T Esquemas de apoio aos contidos teóricos ....................................... T Resumo de normativa e políticas de igualdade deoportunidades ... Módulo III. Situación actual da participación das mulleres T Introdución ..................................................................................... T Obxectivos xerais ............................................................................ T Contidos ......................................................................................... T Esquemas de apoio aoscontidos teóricos ....................................... T Fontes de información ....................................................................

8 8 8 9 9 11 12 14 15

19 19 19 24 26

29 29 29 33 36

45 45 45 53 55

Actividades
Proposta de actividades Módulo I T Guionistas da nosa historia ............................................................. T Instrumento de traballo número1 .................................................. T Imaxe das mulleres na historia ........................................................ T Instrumento de traballo número 2 .................................................. 57 60 63 65

5

GUÍA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES

T Mulleres e homes nos medios de comunicación .............................. TInstrumento de traballo número 3 .................................................. T Conclusións xerais sobre o módulo ................................................. Proposta de actividades Módulo II T A igualdade de xénero no noso contorno social ............................. T Instrumento de traballo número 1 .................................................. T Instrumento de traballo número 2...
tracking img