Guia de historia de la filosofia (semipresencial )

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 64 (15933 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Guía didáctica do alumnado de bacharelato semipresencial

Historia da filosofía
Ensinanza Tipo de documento Curso Materias Nome da materia Autor/a ou autores: Bacharelato a distancia semipresencial Guía do alumnado 2º Bacharelato Comúns Historia da Filosofía Maximino Fernández Domínguez

Páxina 1 de 43 Índice
1. Introdución.................................................................................................................5
A materia. liñas xerais............................................................................................................ 5 Libro de texto......................................................................................................................... 5 Distribución temporal das unidades ....................................................................................... 5 Metodoloxía de estudo........................................................................................................... 5 Apartados do traballo en cada unha das unidades ................................................................ 6 As titoríaslectivas e de orientación........................................................................................ 6 Lecturas recomendadas ........................................................................................................ 6

2.

Unidade 1. Os presocráticos ....................................................................................7
Criterios deavaliación............................................................................................................ 7 Orientacións para o estudo .................................................................................................... 7 Actividades de autoavaliación................................................................................................ 7 Actividades detitoría.............................................................................................................. 7

3.

Unidade 2. Os sofistas e Sócrates...........................................................................7
Criterios de avaliación............................................................................................................ 7 Suxestións para o estudo...................................................................................................... 8 Actividades de autoavaliación................................................................................................ 8 Actividades de titoría.............................................................................................................. 8

4.

Unidade 3. Platón......................................................................................................8
Criterios de avaliación............................................................................................................ 8 Orientacións para o estudo .................................................................................................... 8 Actividades deautoavaliación................................................................................................ 8 Actividades de titoría.............................................................................................................. 9

5.

Unidade 4. Aristóteles...............................................................................................9
Criterios deavaliación............................................................................................................ 9 Suxestións para o estudo ...................................................................................................... 9 Actividades de autoavaliación................................................................................................ 9

6.

Unidade 5. A filosofía helenística...
tracking img