Guia de un estudio sociologico

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (517 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Estudi Sociologic

Tema: fracàs escolar a Catalunya

1. Objetius de l’estudi

La finalitat global de l’estudi es la de coneixer la situación educativa a Catalunya.
Començaré definint lesseguents qüestions: fracas escolar, sexismo en l’escola, possibilitats de formación després de l’escola obligatoria.
Si els resultats obtinguts, no son veri tablees 100% no passaria res perquès’acostarien molt als resultats de la realitat social.
Les conclusions tindran una bona comprensió, ja que no és un problema complex, sinó que és un problema mol actual.

2. Fracàs escolar.

El fracàsescolar és quan un nen o nena ,desde la primaria fins 4t d’ESO, no té la capacidad d'arribar al nivell de rendiment mitjà esperat per la seva edat i nivel pedagògic.
La manera d'evaluar aquest fracàs ésamb les calificacións, un nen fracasarà quan arribi a casa amb un número d'assignatures suspesses.
Quan parlem d'un número d'assignatures suspesses no parlem d'una o dues, sinó que parlem de suspendremoltes assignatures al final de l‘etapa. Aquesta és una possible definición de fracàs escolar.
Fracàs escolar és quan un nen o nena està obligat a repetir l’etapa.

3. Sexisme en l’escolaSegons els camps d’informació, tendeixenen a confirmar l’eliminació de la discriminación.
Les dones ja estudien en quasi tots els nivells educatius, però encara les dones segueixen estudian prefessions notan tècniques, sino que s’en van a estudis AMB una tradición més femenina, i a la vegada són els que menys sordides en el mercat laborals tenen.
Per què les dones segueixen escollint professionspoc valorades, si tenen liberat per escollir?

4. Possibilitats de formación després de l’escola obligatoria.

Després de la ESO HI han dues opcions:
Una opció és el Batxillerat, que són 2 cursos,on et preparen per un examen d’accés a l’universitat, o una vegada has superat els dos cursos, t’en vas a fer una formación de grau superior.
L’altre opció es anar a fer un grau mitjà, pero AMB...