Guia per al comentari de text

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (625 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
GUIA PER AL COMENTARI DE TEXT
COMPRENSIÓ DE L’ENUNCIAT


• Tema per desenvolupar: L’evolució del catalanisme des de Valentí Almirall fins a la Lliga Regionalista.
• Cronologia:1881-1901.
• Tipus de tema: d’evolució.
• Subjecte d’anàlisi: el catalanisme.


ELABORACIÓ DEL GUIÓ:


• Introducció: els precedents, els inicis del catalanisme cultural.

Amb el Decret deNova Planta, que havia prohibit tota l’estructura política i administrativa de les terres que conformaven la Corona d’Aragó, es va anar creant un malestar que es va manifestar en una recel envers laresta de la península.
Encara que el català estava prohibit com a llengua es seguia parlant i transmetent oralment en l’àmbit familiar. Més endavant, amb la Renaixença el català el van promourecom a llengua literària gràcies a festivals com són els Jocs Florals.


• Desenvolupament:

a) El projecte catalanista de Valentí Almirall:


- Les premisses ideològiques: Locatalanisme.
Lo catalanismes es un llibre escrit per Almirall presentat als Jocs Florals. Amb caire progressista. Les bases ideològiques centrat en la descentralització i democratització del’Estat.


- Les actuacions: els congressos catalanistes i el Centre Català.
Al 1880 Almirall va formar el Primer Congrés Catalanista i al 1883 va formar el Segon Congrés Catalanista,aquestes dues institucions tenien l’ocupació de denunciar els partits dinàstics a Catalunya i la de convocar els polítics catalans perquè només es dediquessin a fer tasques en organitzacionsestrictament catalanes.
En canvi, en el Centre Català era l’encarregat de desenvolupar un programa reivindicatiu i crear nuclis propagandístics del catalanisme arreu de les terres catalanes.- L’elaboració del Memorial de Greuges.
Gràcies al Centre Català l’any 1885 es va convocar una assemblea a la Llotja de Barcelona on van acudir moltes entitats catalanes. El...
tracking img