Guia pobreza y exclusión (en catalán)

Páginas: 23 (5676 palabras) Publicado: 4 de mayo de 2011
Claus
sobre

Perquè es cau en la pobresa? Quines en són les conseqüències? Què es pot fer?

a Espanya

Aclarim conceptes

la pobresa i l’exclusió social

Les opinions expressades pels autors d’aquest text no són compartides necessàriament per les entitats que l’han promogut. Aquest projecte ha rebut finançament de la Comissió Europea a través del Programa Comunitari d’Acció per aCombatre l’Exclusió Social.

L'exclusió social és un fenomen poc conegut i incomprès.
A Espanya hi ha pobresa, tot i el creixement econòmic dels últims anys i en contra del que es pugui pensar. No obstant això, la societat no té consciència de la realitat de la pobresa i l'exclusió social al nostre país, i tampoc es comprenen els processos que desencadenen l'exclusió social, ja que es tracta d'unfenomen complex, multidimensional, condicionat per la interacció de múltiples factors capaços d'afeblir-se o potenciar-se entre si. Per tant, és imprescindible que hi hagi una relació de coordinació entre les polítiques de creixement econòmic i les polítiques d'inclusió social. Desconeixement i incomprensió tenen greus efectes per a la societat, sobretot per a les persones que viuen en risc osituació d'exclusió social. D'una banda, pensar que el problema no existeix disminueix, lògicament, el desenvolupament d'iniciatives a favor de la inclusió social. Per una altra, una mala comprensió del fenomen duu a mesures parcials i poc eficaces, o a l'apatia d'actors que podrien tenir un paper rellevant. Com s'ha pogut comprovar a partir d'algunes experiències, l'èxit de les accions, polítiques iprojectes engegats a favor de la inclusió social depèn, en gran mesura, de la seva capacitat per a abordar el fenomen d'una forma multifactorial, integral i a llarg termini, procurant la participació de diversos actors socials. Aquesta guia s'ha fet perquè els actors que poden influir en el desenvolupament de mesures a favor de la inclusió millorin el seu coneixement i comprensió de l'exclusiósocial i la pobresa a Espanya. Vol sensibilitzar sobre la importància de lluitar de forma integral i des de tots els fronts, alhora que tracta d'oferir algunes claus d'actuació. El material forma part del projecte A favor de la Inclusió Social: sensibilització, mobilització i debat, desenvolupat per la Fundación Luis Vives amb el suport de la Comissió Europea i la Xarxa Espanyola de Lluita contra laPobresa i l'Exclusió Social (EAPN), la col·laboració del Ministeri de Treball i Assumptes Socials i el patrocini de l'Obra Social Caixa Galicia. Més informació www.fundacionluisvives.org

conceptes
Aclarim

Aclarim conceptes

POBRESA
Es refereix a la manca de recursos per a satisfer necessitats considerades bàsiques, que influeixen en la qualitat de vida de les persones. És un terme deconnotacions sobretot econòmiques que també comporta una categorització social. Al·ludeix als mitjans dels que disposa una persona per a arribar a uns estàndards mínims i participar amb normalitat de la societat. Es parla de pobresa absoluta i pobresa relativa. La pobresa absoluta es refereix a una situació en la que uns estàndards mínims de vida (tals com nutrició, educació, salut o habitatge) nosón assolibles. La línia de la pobresa se situa de forma diferent segons la persona o institució. Per exemple, el Banc Mundial situa el llindar de la pobresa per als països pobres en un dòlar al dia i altres organismes el situen en dos euros. El terme pobresa relativa s'utilitza per a parlar de l'existència de desigualtats i es calcula en comparació amb un nivell de vida considerat estàndard per ala població a la qual es refereix. Significa que l'individu, per falta de recursos materials, no participa dels hàbits i patrons de vida considerats normals en la societat en la qual habita. Per exemple, a Espanya podríem considerar pobra a una família que no pot comprar el material escolar dels seus fills, o llogar un habitatge. A la Unió Europea s'ha fixat el llindar de la pobresa relativa en...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • EXCLUSION Y POBREZA
  • Pobreza, marginalidad y exclusion social
  • Trabajo de Exclusion y Pobreza Social
  • Pobreza Y Exclusión Social (Landreani)
  • Cuestionario de pobreza y exclusión social
  • pobreza y exclusion social
  • pobreza y exclusion social
  • Pobreza Y Exclusión Social

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS