Guion para realizar programas de intervencion

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (989 palabras )
  • Descarga(s) : 9
  • Publicado : 8 de marzo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
GUIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

1.- INTRODUCCIÓN:

Base teórica: Breve descrición teórica relacionada co tema a tratar no programa ( por exemplo, se falamos de mellorada lecto-escritura podemos falar de que se pode constituír nun trastorno da aprendizaxe, se falamos das habilidades socias facemos unha breve definición das mesmas, se falamos de mellora daconvivencia podemos falar da resolución de conflitos e dos seus métodos, etc,…),, tamén podemos falar da actualidade do tema…. Todo isto moi brevemente

Base Legal: Sempre podemos atopar unha xustificaciónlegal para traballar calquera programa no marco da LOE ( por exemplo, se falamos de lectoescritua podemos dicir que a LOE sinala especificamente que na ED. Primaria e na Secundaria se priorizará otraballo en comprensión oral e escrita dende todas as materias,.., se falamos de habilidades sociais tamén as podemos atopar entre os fins e principios da lei como mecanismos para a mellora da convivencia,tamén podemos falar da circular 8/2009 onde se sinala especificamente que o D.O. elaborará programas de HHSS para incluír no PAT, na aula de convivencia e para entregar tarefas os que son privadosdo dereito de asistencia ó centro, etc,…,) Sempre se poden fundamentar tamén a través das leis de orientación en cada Comunidade autónoma. Todo isto terá que ser tamén dun xeito moi breve.

2.-CONTEXTUALIZACIÓN OU ANÁLISE DE NECESIDADES:

Xustificación da necesidade do programa de intervención en relación ó P.E. , e necesidades educativas establecidas no POE. Sempre teñen que ir moi benrelacionadas as necesidades do programa de intervención coas establecidas no marco xeral do POE, é dicir, se no noso Plan establecemos que unha das necesidades prioritaria no noso centro, é a atención a unneno con sobredotación e desenvolvemos un programa para a atención a este alumno, sempre ten que estar xustificado previamente no POE. Outro exemplo, se falamos no POE de que no noso centro hai...