Gurma

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 15 (3610 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
TREBALL D’INVESTIGACIÓ
GURMA: UNA LLENGUA AFRICANA EN CONFLICTE

1 de 16

índex

1. Justificació 2.Extensió geogràfica i nombre de parlants 3. Anàlisi de la situació 4.Política lingüística aplicada 5. Ús real en els diferents àmbits d’ús públics i privats 6. Perspectives de futur 7.Bibliografia

2 de 16

1. Justificació
És important el estudi, en aquest cas del Gurma, com a llengua minoritzadai la seva evolució al llarg del temps, ja que aquest estudi ens farà prendre consciència la importància que té el lluitar per les nostres costums i cultura. Com veurem la zona d’influència del gurma a patit, al igual que la majoria del continent africà, una colonització. Aquesta colonització ha portat un important canvi tant social com cultural, afectant, com no, a la llengua. La llengua colonials’ha imposat a tots els nivells institucionals.

2.Extensió geogràfica i nombre de parlants
El gurma és parlat aproximadament per un milió de persones que s’anomen bigulimanceba. Aquests són anomenats pels anglosaxons gurmas i gourmantchés pels francòfons.

Viuen a l'àrea l'est de l'Alt Volta. El nom d'Alt Volta, va indicar que el país conté la part superior del riu Volta, que representaaproximadament 100000 km2. El riu es divideix en tres parts, cridades el Volta Negre, Volta Blanc i Volta Roig.

3 de 16

país Benín Burkina Fasso Níger Togo Ghana

població 53000 478000 49000 136000 423000

idioma gurma gurma gurma gurma gurma

religió tradicional islam tradicional islam tradicional

Els gurma mai han sigut conquerits completament per altra gent africana. El gurma té tres dialectes: - Eldialecte Fada - El dialecte de l'est - El dialecte del nord El dialecte Fada ha sigut considerat el més prestigiós perquè Fada N'Gurma ha sigut tradicionalment la seu del cap suprem dels gurma i més recentment fins al temps de la independència la seu administrativa dels francesos. Aquesta ha sigut la raó per la que el Fada s'ha utilitzat com la llengua escrita per les traduccions. El dialecte del'est difereix del Fada en alguns dels prefixos dels nom i la concordància dels pronoms, però no hi ha diferències sintàctiques importants. El lectors de l'est tenen pocs problemes per llegir textos en el dialecte Fada. El dialecte del nord difereix del Fada en el mateix sentit que el de l'est amb diferències amb els sufixos i la concordància dels pronons. Hi ha més diferències léxiques entre eldialecte del nord i el Fada que entre el de l'est i el Fada però les diferències més grans son les sintàctiques. Els dialectes del nord construeixen el relatius de diferent forma i fan un ús major dels prefixos del nom com determinants. Per regla general els parlants del dialecte Fada tenen majors dificultat per entendre als de nord però els del nord aprenen a llegir i escoltar el dialecte Fadasense problemes.

4 de 16

Els estudis pioners sobre les llengües gur han sigut fets per J.G. Christaller de la Societat Misionera Basel. Des d'un punt de vista lingüístic l'estudi del gurma és molt interessant ja que té contacte directe amb tres dels quatre famílies de llengües Africanes on el Khoisan és l'única que no té contacte directe. Les llengües veïnes són des de l'oest en el sentit de girde les agulles del rellotge: mõõré (oest) Niger-Kordofanian Fulani, (nord-oest), Niger-Kordofanian. Songhai (nord i nord est), Nilo-Saharan. Hausa, ( nord-est i est ) Afroasiatic. Bargu o Bariba (est i sur-est), Niger-Kordofanian. Berba, Migangam, Moba i Kusal (sur), Niger-Kordofanian. Al 1929 la Missió del Sudà Interior envià al reverend Douglas Hume a Fada N'Gurma. Va trobar que els Gruma erentotalment analfabets i va treballar per construir-ne un. Aquest alfabet amb poques modificacions encara s'utilitza a l’actualitat. Va treballar també per traduir el Nou Testament al Gurma i per proveir materials de lectura i escriptura per l'ensenyament del Gurma. Quan es va retirar al 1940 va deixar un diccionari i una gramàtica Gurma sense publicar i el manuscrit de la traducció de Mateu 1 als...
tracking img