Handbol

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1405 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Títol UD: Iniciació al handbol II Justificació: Aquesta unitat s’emmarca dins el projecte d’iniciació esportiva
horitzontal que ens permet introduir els aspectes comuns d’aquests esports (el reglament, la tècnica, l’espai de joc sòciomotriu, el temps de joc, la comunicació, la tàctica, etc). Entenem l’esport com un contingut que forma part de la nostra identitat cultural , i a la vegada, és unafont important per desenvolupar aspectes motrius, cognitius i relacionals. Per això la nostra intervenció donarà més importància a la participació i a l’esforç de l’alumnat, que no pas al resultat obtingut en el joc. Superior Cicle

Curs Durada i distribució temporal

Cinquè 5 sessions contínues, al primer trimestre.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees Competènciespròpies de l’àrea Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació física

Objectius d’aprenentatge

1. Conèixer les principals normes i accions de l’handbol teòricament. 2. Realitzar partits estàndards de handbol 3. perfeccionar la passada de la pilota de diferents formes 4. Millorar el bot i llançament de la pilota d’handbol 5. Aprendre a cooperar amb els companys per assolirun objectiu comú.

Continguts

-

Situacions de joc de handbol utilitzant estratègies de defensa i atac en equip. Realització de formes jugades en els que es practiquin le diferents possibilitats de passes, recepcions, llançaments, bots i joc de peus. Realització de jocs on es practiquin llançaments a portería. cistella. Participació i organització en el joc estàndard del mini-handbol.Regles bàsiques del handbol Esforçar-se i joc en equip cooperant. Acceptació de la identiat personal i respecte per les altres ersones i les seves accions.

-

-

-

Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia Els estils d’ensenyament emprats són el comandament directe, descobriment guiat, i assignació de tasques. Organitzarem els grups en aquesta progressióper facilitar l’aprenentatge i la seva assimilació: individual, parelles, petit grup fins al gran grup. Criteris d’avaluació L’avaluació serà inicial, per determinar el nivell inicial de l’alumne, formativa, per ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge i valorar la progressió de l’alumnat i final, per determinar si l’alumne ha assolit els objectius proposats. Utilitzarem un full de registreanecdòtic per anotar aquelles observacions d’un o alguns alumnes determinats sobre fets significatius que sorgeixin durant la sessió. Per l’avaluació formativa utilitzarem una graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a avaluar. També farem servir un qúestionari tipus test per avaluar els continguts conceptuals i alguns de procedimentals apresos. Pilotes de handbol, pilotes d’escuma, cons, 1mocador, petos, guixos, fitxa del handbol i possible vídeo. Pista poliesportiva.

Materials i espais

SESSIONS
TRIMESTRE: 1r UD: Iniciació al handbol II ESPAI: pista MATERIALS: pilotes de handbol CICLE I CURS: C. S. 5è
INICI: Atrapar amb parella.

Nº SESSIÓ: 1/6

PART PRINCIPAL: Les 5 passades.2 grans grups Les 10 passades: 1 gran grup en cercle, es col·loquen 2 o 3 al mig del cercle imolesta les passades que realitzen els membres. La condició és que no pot caure al terra, ni tampoc repetir jugador de passada. S’ha d’intentar fer les 10 passades. Si se’t cau o te la toquen, doncs la pares. Treball passades per parelles o trios: es formen grups de 2 o 3 alumnes i comencen a passar la pilota de handbol de diferents formes (drets, genolls, assentats, estirats, amb la dreta iesquerra,...) corren botant,... Realitzen passades entre els grups (altes, baixes, amb bot, estàtics i en moviment).

-

FINAL: Marisa-Marisa: hi ha un jugador que té la pilota i la llança enlaire alhora que diu Marisa Marisa i el nom d’un nen, llavors aquest ha d’agafar la pilota i dir stop, els altres mentre s’allunyaven el màxim. Un cop parats, aquest jugador ha de fer tres passes per acostar-se a...