Hay hay hay

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (351 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Historia de la sala de parts EL TREBALL CIENTÍFIC
EL MÈTODE CIENTÍFIC Llig el següent document: Ignaz Semmeiwis, metge hongarès que treballava a l’hospital de Viena, va observar que: a) Unaproporció alta de dones que donaven llum en la seua secció (al voltant del 10%) contraien una malaltia fatal anomenada febra de postpart. b) A l’altra secció de parts del mateix hospital, el percentatge dedones que contraien la malaltia era només del 1%. Com explicar la diferència? Primerament va replegar les opinions que hi havia al voltant del problema i va anar contrastant-les. D’aquesta manera, unacomissió investigadora va atribuir la gran mortalitat en la secció 1ª les lesions produïdes pels reconeixements poc cuidadósos a que eren sotmeses les pacients per part dels estudiants de medicina, elsquals realitzaven les seues pràctiques en eixa secció. Per contrastar aquesta opinió, es va reduir a la meitat el nombre d’estudiants i es va restringir al mínim el nombre de dones que ellsreconeixien. La mortalitat no va disminuir. Calia rebutjar aquesta, conjectura. Seguint aquest procés, als tres anys d’investigar el problema, va tindre una idea: tant ell com el seu equip i els estudiantssolien arribar a la 1 secció després de realitzar disseccions en la sala d’autòpsies, i reconeixien a les parteres després de rentar-se les mans només d’un mode superficial amb aigua i sabó. Va pensar que“la matèria cadavèrica” podria ser la causa de la mortalitat observada. Per a posar a prova aquesta possibilitat va dictar una ordre que obligava a tots a rentar-se les mans amb una solució de calclorurada abans de reconèixer a cap malalta. La mortalitat va començar a decréixer i va arribar a ser inclús inferior a la de l’altra secció. Per tant aquesta última idea va ser acceptada. Contesta: a)Quin és el plantejament del problema? b) Quina la hipòtesi formulada? c) Comprova aquesta l hipòtesi? Com? És correcta? d) Quina és la 2 hipòtesi? e) Comprova la 2 hipòtesi? Com? És correcta?...
tracking img