Hematologia

Páginas: 6 (1273 palabras) Publicado: 14 de octubre de 2010
1. MICROHEMATÒCRIT
RESULTAT:
Hto= 37%
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS:
Valors normals:
Home 40-50%
Dona 37-47%
Hem utilitzat sang capil.lar, i al ser mostra de dona, entra dintre dels valors normals.
Per fer la lectura hem utilitzat el lector de microhematòcrit.
IMATGES:
lector microhematòcrit
ÍNDEX ERITROCITARI:
VCM (Volum Corpuscular Mig)
VCM=Hto%nºeritròcits∕mm3×10=flVCM=37%4'5milions eritr∕mm3×10=82'22fl
Valor normal: 75-95 fl
Entra dins dels valors normals, hi ha normocitosi.

2. FROTIS SANGUINI i TINCIÓ HEMATOLÒGICA
RESULTAT:
Hem realitzat una sèrie d’extensions sanguínies amb sang capil.lar, i ens hem quedat amb les 2 més ben realitzades. Un cop seques hem procedit a fer una tinció hematològica, per cobrir les diferents estructures de les cèl.lulessanguínies, per augmentar el seu contrast i poder observar-les millor pel microscopi òptic.
Hem utilitzat una tinció de Romanowsky, del tipus panòptic ràpid, que és una tècnica d’inmersió, que permet la fixació i coloració de l’extensió.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS:
Hem tenyit els 2 frotis per tenir-ne un de reserva, per si suceeïa algun imprevist.
Una de les extensions no estava del tot benrealitzada i la cua tenia estries, però ha servit per realitzar la següent tècnica.
IMATGES:
frotis sanguini tenyit

3. VSG (Velocitat de Sedimentació Globular)
RESULTAT:
VSG: 6mm al cap d’una hora (45mm-51mm)
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS:
Entra dins dels valors normals.
Valors normals:
Homes: 1-10 mm/hora
Dones: 3-20 mm/hora
Hem utilitzat sang venosa anticoagulada amb EDTA-K3.
La tècnical’hem relitzat correctament, hem col.locat 1ml de sang (fins la marca del tub de citrat), però no hem pogut enrasar fins a 0, però s’ha apuntat que ha arribat fins als 45mm i al cap d’1 hora ha baixat fins als 51mm.
4. RECOMPTE DE RETICULÒCITS
RESULTAT:
No s’ha pogut determinar un bon resultat, ja que el tint blau cresil brillant, està fet malbé i a l’hora d’observar pel microscopi, no espodia diferenciar res, només es veien taques de tint.
CONCLUSIONS:
Aquesta tinció és supravital, s’utilitza per tenyir els reticulòcits que són eritròcits immadurs que conserven en el citoplasma restes d’ARN que adopten la forma d’un reticle granulat filamemtós, més o menys important en funció del grau de maduració.
El número de retis en sang perifèrica és un reflexe en l’activitateritropoiètica.
5. HEMOGLOBINA
RESULTAT:
PR 0’435 nm
ST 0’538 nm
D.O PRD.O ST×20=g d'Hb/dl
0'2970'538×20=11,04g d'Hb/dl

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS:
Valors normals:
Homes: 14-18g Hb/dl
Dones: 11-16g Hb/dl
Els resultats entren dins dels valors normals en una dona.
Hem utilitzat sang venosa anticoagulada amb EDTA-K3.
S’ha utilitzat la tècnica QCA, que és un mètode de la cianmetahemoglobina,per la determinació “in vitro” d’Hb en sang total. Es basa en transformar el ferro de l’Hb en presència de ferrocianur potàssic.
ÍNDEX ERITROCITARI:
HCM (Hemoglobina Corpuscular Mitja):
HCM=Hb (gdl)nºerit milions∕mm3×10=pg
VCM=11'04g∕dl4'5milions∕mm3×10=24'5pg
Valors normals: 27-32pg
Ha donat una valor més baix del normal, presenta hipocromia (microcitosi).
Podria donar una primeraorientació en un diagnòstic d’anèmia.
CHCM (Concentració Hemoglobínica Corpuscular Mitja):
CHCM=Hb (gdl)Hto %×100=%
CHCM=11'04gdl37%×100=29'83%
Valors normals: 30-35%
Ha donat un valor una mica baix, així que presenta una hipocromia.
6. RECOMPTE MANUAL D’ERITRÒCITS
RESULTAT:
1er quadrant secundari 141
2on quadrant secundari 144
3er quadrant secundari 139
4art quadrant secundari 136
5èquadrant secundari 133

Nºeritòcits/mm³= ∑eritròcitsx200*x32*
200* correcció diució de la mostra (1/200)
32* correcció volum 0’25x0’25x0’1x5= 0’031mm³= 1/0’031= 32
Nº eritròcits/mm³= 693x200x32= 4435200 eritròcits/mm³
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS:
Valors normals:
Homes: 4’5-6 milions eritròcits/mm³
Dones: 4-5’5 milions eritròcits/mm³
Entra dins dels valors normals de recompte...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Hematología
  • Hematologia
  • Hematologia
  • hematologia
  • Hematologia
  • Hematologia
  • Hematología
  • Hematologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS