Hipotesis negoci apple

Páginas: 3 (565 palabras) Publicado: 31 de mayo de 2011
La missió i objectiu del nostre possible futur negoci no és altre que la d'obtenir el major nombre de ventes de productes de la companyia Apple, a banda es vol oferir una gran capacitat, per partdels nostres treballadors, de persuasió i venta, amb un servei el màxim d'eficaç i amb un alt nivell formatiu, que els permeti gaudir del major nombre d'informació possible i que garanteixi elconeixement màxim sobre els productes que oferirà el nostre negoci.

Per poder avaluar i conèixer les possibilitats del nostre negoci de cara el futur, en termes de rendibilitat i viabilitat empresarial, ensanirà molt bé realitzar l'anàlisi de forces competitives de Porter. Aquest diu que la rivalitat entre els competidors és el resultat de la combinació de les quatre forces. Aquestes quatre forces, quedonaran com a resultat una altre força (la rivalitat entre els competidors existents), són; el poder de negociació dels compradors o clients, el poder de negociació dels nostres proveïdors ovenedors, l'amenaça de nous productes substitutius i l'amenaça d'entrada de nous competidors. Com més grans siguin aquestes forces, més petit serà l'atractiu del negoci que estem portant a terme.

En elnostre cas, tractant-se d'una botiga d'Apple que és força exclusiva i que no solen trobar-se dos negocis d'aquesta companyia en zones geogràfiques pròximes, la localització del nostre negoci haurà detrobar-se apartada d'una altra botiga de la mateixa marca. Apple ens ofereix una avantatge competitiva ja que els seus productes són d'última generació i són actualitzats i millorats periòdicament. Aixíés difícil trobar actualment productes substitutius, tot i que HTC s'hi està acostant en termes de telefonia movil, per tant, l'amenaça de nous productes substitutius és realment baixa.

En el casde l'amenaça d'entrada de nous competidors es preveu difícil, ja que hauran de realitzar abans una fortíssima inversió tecnològica per a arribar al nivell que ofereix Apple avui en dia. El que serà...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Plan negocio distribucion apple
  • Estrategia de negocio de apple
  • Apple
  • Caso apple (vision de negocios)
  • Modelo de negocios de apple
  • Negocios de APPLE
  • apple
  • Apple

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS