Història de l'art (romanticisme, neoclassicisme, rococcó)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 67 (16522 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Història de l'Art I La Il—lustració:
Moviment originàriament francès que s’estén per tota Europa. A l'Antic Règim existia la separació de castes: la vida venia determinada. Amb el naixement de la Il—lustració, apareix la Burgesia, en la que els homes poden canviar de classe social. Així, la vida ja no ve predeterminada. Per les dones, per això, no és així. Tot i ser d’alt estament, aquestesnomés tenen preferències si són casades. Per això l’existència de moltes monges, qui busquen la llibertat mitjançant el casament amb un home espiritual. La dependència moral esdevé independent: • • • • Amb l'Antic Règim existia una autoritat divina (l’església) i els ciutadans no posaven en dubte les seves idees. La religió catòlica distingia entre el bé i el mal. Era un règim educatiu inquisitorial,on existia la Santa Inquisició com a medi regulador. L’església també estava involucrada en l’autoritat monàrquica ja que, els esdevenien per autoritat divina. antics monàrquics hi

El poble havia de mantenir-se en tutela de l’autoritat i no criticar-la ni posar-la en dubte, tot i que, posteriorment, esdevingué una crisi que va fer que hi hagués un canvi de visió respecte a les idees sobre lesautoritats del moment. Es van posar en dubte totes les seves virtuts i es començà a gestar el "Gran Projecte Il—lustrat", alliberant-se a nivell moral, individualment i a nivell social i econòmic, col—lectivament.

La raó crítica posa en dubte tot allò donat fins llavors, fent un procés de revisió des del propi ésser humà. La raó crítica està composada per: raó pura, raó pràctica i judici. Estrenca amb els prejudicis que venien donats per l’església i la noció de Déu i la religió comencen a perdre importància. Esdevé una cultura laica i fins i tot anticristiana i anticlerical. Neixen altres expressions d’espiritualitat com el llibertinatge,la massoneria, l’agnosticisme... i es formulen clarament propostes d’ateisme i satanisme. El s. XVIII esdevé com una època de progrés en elsconeixements racionals i de la ciència. També és una època d’enriquiment, fet que potencia la nova Burgesia, tot i que aquesta segueix sent inferior a la Noblesa i la Monarquia. Al 1770 es passa de l’Antic Règim a la Il—lustració amb grans canvis, culminant amb les revolucions de les últimes dècades. Els intel—lectuals d’aquest moviment pretenen propulsar el món cap al progrés, traient-lo del llarg períodede tradicions i irracionalitat, anomenat “període obscur”. Tot i que els Il—lustrats pensen com a neutre, el concepte d’home és sexuat, fent d’això una estratègia per a involucrar a les dones. Així, el període il—lustrat es defineix com a universalista, integrador, igualitari, autosuficient, alliberador, emancipador... des del punt de vista sociopolític, referint-se a l’església i a l’autoritatmonàrquica. Aquestes definicions acaben sent una utopia. Els Il—lustrats parteixen del “subjecte modern”: subjecte social que viu en comunitat, per tal de construir el futur. El contracte de dret civil i natural és un creat per tal de viure en comunitat, deslliurant-se del dret diví.

Per altra banda, els Romàntics defensen la llibertat de l’individu com a “llibertat del jo”, fet que creatensions en el pensament il—lustrat. Més endavant, la Revolució Francesa derrota les idees del subjecte col—lectiu davant la raó. Fa sorgir la idea del pensament Romàntic, el qual propugna la llibertat individual, que cerca els sentits, les emocions, la imaginació... Com que llavors es vol poder explicar tot, es busca una explicació per a la part sensible de l’home. Així, al s. XVIII neix una novadisciplina que estudia i explica la part emocional del subjecte, anomenada estètica. En aquest moment, en la pintura, hi ha un predomini del dibuix, considerat el centre (com a elogi a la raó i a la descoberta i classificació de la bellesa), mentre que el color no és considerat més que un afegit per a la pintura. Aquí hi esdevé un debat entre antics i moderns, en el que els primers afirmen que el...
tracking img