Història del art, resum.

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (611 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
ART És una activitat creativa, individual o col·lectiva, que utilitza elements materials per expressar la realitat, les emocions i les idees. L’ésser humà expressa la bellesa mitjançant l’art.L’ART té un procés creador, la Idea i la Realització: realitzades per un Individu. També hi ha d’haver un creador o Artista o un receptor o Client.
Per comprendre una obra d’Art, s’ha de tindre dos puntsde vista.
* Formal o Plàstic.
* Contingut o Significat. Ambos necessiten una informació prèvia per comprendre’ls.
L’art també té una base d’estudi, per estudiar les antiguescivilitzacions, com els seus valors i desitjos... etc. Per això, qui estudia l’art utilitza unes diverses Metodologies: com aspectes plàstics de l’obra, iconològiques, interpretació... etc.
L’art com adocument social: L’art explica una història gràfica, i es converteix en un document gràfic d’un temps, un país... etc.
L’art com a patrimoni: L’art es reconegut per la UNESCO com a ben històricimportant.
Museu: Lloc destinat a conservar, exposar i divulgar obres d’art. També les estudien. Públics o Privats. Públics S’inicien al SXVIII, per la donació de les obres d’art de les monarquies.Tipologies artístiques: Les belles arts es classifiquen en dos:
* Arts majors. Arquitectura, escultura, pintura...
* Arts menors. Miniatura, el tapís, la ceràmica...
L’ URBANISME: Disciplina queestudia la configuració de les diverses tipologies arquitectòniques, monumentals i paisatgístiques en l’espai.
* Puntual. Places, petits i grans espais públics de les ciutats.
* Ciutat. Elscarrers intercomunicats.
* Paisatge. Palau, jardins, castells...
L’ARQUITECTURA: Art de construir edificis per l’ús de les persones. Es estètic, per això es art.
* Firmitas: (Fermesa) Solidesaconstructiva i resistència a agents corrosius.
* Utilitas: (Utilitat) Complir amb la seva finalitat.
* Venustas (Elegància) tenir harmonia i bellesa.
Tipologies arquitectòniques:...
tracking img