Història del arte.

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (891 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Ara Pacis Augustae.

1-Situeu l’obra en el temps i relacioneu-la breument amb el context històric corresponent.

L'Ara Pacis (Altar de la Pau) és un monument commemoratiu de l'època imperial.Es troba a Roma i va ser construït entre el 13 i el 9 a. C. per decisió del Senat, en acció de gràcies pel retorn de l'emperador August després de les seves victorios a Hispània i Galia, i per la pauque aquest havia imposat. Gai Juli Cèsar Octavià va ser el successor de Juli Cèsar i el primer emperador romà. El seu govern culminà amb un gran període de pau, el qual se'l coneixeria més tard ambel nom de Pax augusta. La dificultat de governar en un imperi tan gran va obligar a establir un sistema polìtic dirigit per un Emperador i a dividir l’imperi en províncies. A partir del s V les tribusbàrbares s’àniran instal.lant dins del territori romà, fins que el 476 d.C es produeix la caiguda de l’imperi romà, floreix un nou Classicisme. D’urant aquesta època l’art es convertira en uninstrument per a mostrar el poder dels emperadors i es construiran grans edificis a totes les ciutats conquerides, a partir de 319 d.C les creençes politeìstes queden substituídes pel Cristianisme.

2-Aquin estil pertany. Enumera 5 característiques formals i/o conceptuals d’aquest estil.

1. Funció propagandistica: l’art romà persegueix commemorar les gestes dels emperadors i mostra el seu poder.
2.Eclectisisme: assimilació d’elements de l’art etrusc i l’art grec: en el camp arquitectònic adoptaran la volta de canó i l’arc de mig punt dels etruscus i els ordres arquitectònics dels grecs (toscà), en el camp escultóric van partir del retrat etrusc i del seu realisme.
3. Pragmatisme i funcionalitat: l’arquitectura romana es posa de manifest en la realització de construccions orientades asatisfer les necessitats de la població.
4. Nous materials constructius: com el morter, fet a base de barrejes de pedra amb sorra, aigua i calç, anomenat també Opus Caementicium.
5. Interes pels...
tracking img