Historia capitalismo eua

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2731 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 13
1.1 EL MODEL CAPITALISTA DELS EUA.

La potencia econòmica del EUA es basava en:
* Quantitat notable de recursos naturals i un control de les principals materies primeres al mon com el petroli.
* Un sistema cientific i tecnologic que assegurava una innovacio constant.
* Una gran modernitat de l’empresa capitalista, que va afavorir la creacio d’empreses multinacionals.Aquest desenvolupament estava potenciat per la banca nord-americana. El dólar es va consolidar com la moneda mundial de referència. La primacia del dólar va arrencar dels Acords de Bretton Woods que van portar a la creació del Fons Monetari Internacional i del Banc Mundial.
La prosperitat dels anys 1950-1960 va comportar un gran augment de la demanda de productes i del consum entre la població.Els EUA van assolir un nivell de vida molt alt, i van constituir un model de societat.
La prosperitat no va suposar la desaparicio de les desigualtats. La concentracio de grups marginals, junt amb la delinquencia, la droga i la facilitat d’acces a armes de foc van derivar en una taxa de violencia molt alta.
Les desigualtats socials van propiciar al 1970 una gran contestacio social. La lluitaper la igualtat de drets tenia maxim exponent Martin Luther King que defensava la no-violencia i de la integracio social. Altres moiments van ser Protesta juvenil i moviments feministes.
1.5 EL JAPO GRAN POTENCIA ASIATICA.
Despres de la segona guerra mundial, el japo va quedar arruïnat del tot pero es va refer d’una manera espectacular. Entre 1955 i 1973 va tenir un ritme de creixement economicmés elevat del conjunt de països de l’OCDE i el va convertir en segona potencia economica mundial. La produccio industrial es va triplicar i la taza anual de creixement va duplicar.
L’estat hi va tenir un paper molt important. El sector public va fomentar el creixement de la industria pesant, va elaborar un regim fiscal que afavoria l’estali i la inversio. L’economia es va especialitzar enproductes de consum d’alta tecnologia i va aconseguir un percentatge important dels mercats mundials, gracies a la baixa cotitzacio del ien que va fer augmentar la competitivitat internacional dels productes japonesos.
En politica despres de la segona guerra mundial va haver-hi un periode d’ocupacio nord-americana, es va aprovar una Constitucio (1946) i es va instaurar un sistema liberal parlamentariamb l’emperador com a monarca constitucional, sufragi universal, drets individuals i colectius i llibertat de partits. El govern esta monopolitzat des del 1955 pel partit liberal democrata de caracter conservador i que agrupa els grans empresaris.

2.2 LA CRISI DEL 1973 I LES SEVES CONSEQUENCIES
Al 1973 es va produir la crisi del petroli. L’OPEP van quadriplicar el preu del barril. El petroli vadeixar de ser una energia barata i aixo va implicar l’alteracio enorme de la base del sistema productiu d’Occident. L’augment del preu del petroli va repercutir en l’alça de preus de tots els productes, la inflació va augmentar enormement, la demanda va disminuir i l’atur es va mantenir en taxes molt baixes durant 1950 1960. Per lluitar contra la inflacio els governs van apujar el tipusd’interes del diner fet que va encarir la inversio privada com a consequencia van agreujar els efectes negatius sobre la produccio i l’ocupacio.
El preu del cru establert en dolars i aquesta moneda pujava perque creixia la demanda, els països que depenien del petroli van augmentar els deficits comercials i la balança de pagaments. Les economies mes desenvolupades van disminuir les importacions i el comerçinternacional va minvar considerablement. Aquesta situacio va originar una recessio economica. La recessio semblava que estava controlada, el 1979 es va produir una altra alça dels preus. Es van triplicar les taxes d’atur i d’inflacio. Al 1980 la crisi va desencadenar grans canvis en el sistema capitalista. Finalment, l’Estat del benestar va començar a debilitar-se perque els estats no el...
tracking img