Historia de la economia mundial

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 102 (25396 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 1 LES SOCIETATS AGRÀRIES 1. POBLACIÓ I RECURSOS. 1.1 L'evolució de la població en les societats agràries 1.1.1 El model demogràfic antic. 1.1.2 El sostre maltusià. 1.2 Les grans etapes de l'evolució de la població preindustrial europea. 2. CARACTERÍSTIQUES DE L'AGRICULTURA TRADICIONAL. 2.1 Treball i producció. 2.2 La dinàmica de les societats agràries. 2.2.1 Característiques del sistemafeudal 2.2.2 La renda feudal. 2.2.3 La dinàmica a curt termini. 2.2.4 La dinàmica a llarg termini. 2.2.4.1 Creixement de la producció i de la productivitat. 2.2.4.2 Creixement de la producció amb caiguda de la productivitat. 2.2.4.3 Crisi i recessió. 2.2.4.4 Recuperació. 2.3 La primera crisi del feudalisme. 2.3.1 La crisi de la renda feudal. 2.3.2 La recuperació del poder de la monarquia. 2.3.3 Lasituació de la pagesia. 2.3.4 La sortida de la crisi. 2.3.4.1 La recomposició del sistema. 2.3.4.2 Renda feudal i renda de la terra. 3. LA RECUPERACIÓ DEL COMERÇ I DE LA VIDA URBANA.

1

3.1 La interacció camp−ciutat. 3.2 La revolució comercial i el comerç a llarga distància. 3.2.1 Els factors de la revolució comercial. 3.2.1.1 Factors polítics. 3.2.1.2 Transformacions de la producció. 3.2.1.3Millora dels transports. 3.2.1.4 Avanços en l'organització. 3.2.2 L'apogeu del comerç medieval.

1. POBLACIÓ I RECURSOS Objectiu obtenir energia bàsica per viure. Hi ha tres grans periodes Hª. Etapes tecnològic−cultural. * Primer trovem les economies caçadores i recolectores Limiten els recursos d'un terreny i es desplaça a un altre terreny. Baixa densitat de 3 −10 M, al 10.000 ac. * Segón Larevolució agraria 2ª Etapa, surgeix la revolució agraria desde orient mitjà cap a Europa. Les poblacions nomades pasen a ser sedentaries. Aumenten les poblacions i aumenten les densitats. La Senderització fa la aparició dels Estats, on apareixen les primeres ciutats. * Tercer moment és la Societat industrial o sigui la Revolució industrial. 1.1 EVOLUCIÓ DE LES SOCIETATS AGRARIES Hi ha dos gransmodels demogràfics : * Model demografic àntic * Model demografic Modern. Entre ells hi ha un model de transició demogràfica. Figura 1.2... Dues variables la natalitat i la mortalitat, la transició es el canvi de l'aument de la natalitat a la mortalitat i per un descens d'aquestes variables. Les característiques del model àntic era que aumentava la natalitat i rondava per el 35 i 40 per 1000, i lamortalitat estava entre el 30 i 35 per mil o sigui natalitat i mortalitat molt elevada, pero aumenta la població ja que la natalita era més alta que la mortalita en creixement lent. 2

La natalitat : * la elevadisima mortalitat infantil de menys d'un any d'edat era del 20%0 i * Gran mortalitat extraordinaria del 60 per mil

Grafic 5( barres amb esperança de vida) Com l'edat era molt baixa la demortalitat reduïa l'esparança de vida. En el moments en els quals la mortalitat es disparava com guerres i epidèmies de caire infecciós, que podien acavar entre el 30 i 40% de tota la població. La malaltia infecciosa més important va ser la PESTA NEGRA que va passar al 1248 i es va difondre a tot Europa.

Per tant la 1º etapa es caracteritza per: * Aument de la natalitat * Aument de l mortalitat *Aument de la mortalitat extraordinària. La trajectoria demogràfica es el SOSTRE MALTHUSIÀ, el limit que posen els recursos per al creixement d'una economia. Mentre's que la producció aumenta creix a mida aritmetica, la població creix a mida geomètrica, esta limitat per obtenir recursos. La població generava un mecanisme per evitar el COLAPSE mitjançant dos frens: 1. Represiu es refereix alamortalitat 2. Preventiu es refereiix a la natalitat, producció etc.. 1.

Aumenta la mortalitat que facilita l'ajust económic. 2. Reduir i controlar la natalitat, que és el retard en l'edat del matrimoni

: * Aumenta la producció per via extensiva e Intensiva

3

* Controlar la natalitat, osigui retardar el matrimoni * Emigrar * Fer altres activitats. 1.2 LES GRANS ETAPES DE L'EVOLUCIÓ DE LA...