Historia del arte, el partenón

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (667 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
HISTÒRIA DE L’ART

EL PARTENÓ

1. Classificació de l’obra

a) Títol: Partenó, temple d’Atenea Parthenos
b) Autor: Ictinos, des de la segona meitat del s.V a.C i Cal•lícrates des del s.V a.C,supervisats per Fídies
c) Període de construcció: de l’any 447 al 438 a.C
d) País: Atenas, Grècia
e) Estil: clàssic grec, té les característiques de l’estil arquitectònic dòric

2. Contexthistòric

Va ser construit al s.V a.C en honor a Atenas, acabaven de tenir lloc les guerres contra els perses i encara estaven reconstruint l’acròpolis, ja que va quedar afectada després de les guerresmèdiques.

3. Descripció de l’obra

a) Elements tècnics o estructurals:
- Materials: marbre, extret de la pedrera del Pentèlic, i fusta.
- Sistema arquitectònic: és un temple contruit sobre una baserectangular de tres graons, aixecat sobre una sola fila de columnes, a dues aigües i allindenat.
- Elements constructius: té suports ja que tot el perímetre esta format per una base de columnesdòriques, i cobertes, és a dir l’entaulament, que presenta un arquitrau llis i sense decoració, un fris amb tríglifs i mètopes i una cornisa decorada amb acroteris (escultures de petita dimensió). A sobrede la cornisa anteriorment hi havia una coberta amb dos aiguavessos que es trencava a les façanes oriental i occidental amb un frontó.

b) Elements decoratius:
Anteriorment el temple estavapolicromat amb vermells, daurats i blaus.

c) Espais interiors:
L’edifici està dividit en tres cambres: la Naos, per on s’accedia a través del pòrtic oriental, conegut amb el nom de Pronaos, que serviad’antesala al recinte sagrat, i l’Opistòdom, on es guardava el tresor del temple.

d) Espais exteriors:
L’entaulat, format per l’arquitrau, llis i sense cap decoració, el fris, dividit en tríglids imètopes, i la conrisa que sobresurt.
El Partenó aconsegueix un efecte visual de línies rectes i simètriques, gràcies al lleuger bombament del fust de les columnes, la separació entre aquestes, la...