Historia del arte

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1348 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 31 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
ALTAR DE ZEUS A PÈRGAM

CONTEXT HISTÒRIC

El temple de Zeus a Pèrgam , és un temple que fou edificat entre el 180-160 aC a l’Acròpoli de Pèrgam. En aquest període , també conegut com l’època hel•lenística, l’imperi grec expandeix el seu refinament cultural per la zona de Macedònia fins que l’imperi grec fou dissolt pels romans. Aquest efici fou edificat per l’escola de Pèrgam com a encàrrecd’Eumenes II. Tot i que fou construït a Pèrgam , avui dia es troba a Berlín degut que fou descobrit al segle XIX per Humann.

DESCRIPCIÓ FORMAL

L’altar de Zeus a Pèrgam és d’estil grec hel•lenístic i segueix el sistema constructiu arquitravat. Consta d’un podi d’uns 7 metres d’altura sobre el cual es troba un fris continu decorat amb un alt relleu que representa la lluita entre els déus del’Olimp i els gegants , també coneguda com la gigantomàquia. Sobre aquest podi es situa una columnata d’estil jònic en forma de “u” on les columnes estan decorades amb volutes. Aquestes columnes soporten una Roberta plana. Al mig del podi , hi ha una enorme escalinata que condueix a l’interior d’un pati tancat on es trova l’altar dels sacrificis. L’interior d’aquest pati també estava decorat amb un altrelleu.
En conclusió , amb l’Altar de Zeus a Pèrgam es trenca l’ideal de l’estil clàssic i l’harmonia es veu substituïda per les passions i fortaleza que representen els déus. A més , aquesta enorme i alta escalinata provoca una distància entre l’espectador i el monument provocant la superioritat de l’altar , i per tant dels Déus en vers els mortals. Així doncs , els monuments diesen d’estar al’altura dels humans.

SIGNIFICAT

Amb el naixement de la filosofia estoica era necessari un altar com aquest on es mostrés la rellevància i la grandesa de Zeus a més de la fidelitat que li tenien els grecs. En el fris interior es troba un relleu dedicat a Tèlef , fill d’Heràclit. Al fris exterior es troba la gigantomaquia que representa la lluita entre gegants (irracionals) i déus (racionalitat).Aquest tema no fou escollit per casualitat sinó que volien demostrar i deixar constància de la grandiosa victòria grega davant dels bàrbars gàlates (identificats amb gegants).
TEATRE D’EPIDAURE

CONTEXT HISTÒRIC

El teatre d’Epidaure fou construït per Policlet el jove a Epidaure (Peloponès) al segle V aC. Aquest període , també conegut com el segle de Pèrciles o segle d’or , es caracteriztaper l’esplendor artística grega i també política ja que neix un nou model d’estat anomenat polis (ciutat estat) i amb aquesta , l’implantació de la democràcia.

DESCRIPCIÓ FORMAL

El teatre, d’estil grec clàssic, fou construït sobre un pujol per aprofitar el pendent i poder crear el màxim de grades possibles en les quals es pogués sentir tot des de qualsevol racó. D’aquesta manera , el teatrees divideix en quatre parts: orquestra , cavea , prosceni i escena. L’orquestra era un cercle de sorra situat al mig del teatre en el qual es situaven els narradors de l’obra, inicialment també gaudia d’un altar dedicat a Dionís. Davant d’aquesta part es situa la càvea que era el lloc on es situaven els espectadors. La càvea es veu separada per un passadís anomenat diazoma el qual divideix elteatre en dues parts: la part inferior que constra de 12 parts i 34 grades , i la part superior que consta de 22 parts i 20 grades. En total el teatre podia acollir a 15.000 espectadors. Darrera de l’orquestra es situen les parts escèniques. D’una banda el prosceni que era un petit podi on es situaven els actors i per tant transocrria l’acció. Darrera d’aquest es trobava l’escena que era un bloc de dospisos que servia com a magatzem , decorat , vestuaris , etc.
Aquest teatre , mitjançant l’harmonia amb el paisatge i le sproporcions de l’edifici obté l’harmonia típica de l’estil grec clàssic el qual volia accedir a la bellesa.

FUNCIÓ I SIGNIFICAT

Aquest teatre fou construït en honor a Dionís , déu del vi. Per aquest motiu es situa un altar dedicat a aquest al mig de l’orquestra....
tracking img