Historia del boton

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (671 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
O BotÓn

marta fErnánDez GoNzález

Segundo a RAG, un botón no campo da indumentaria é:
“ Pequena peza de metal, nácara, etc., que, soa ou con outras iguais, se utiliza para uni-lo bordo en quevai cosida ó que ten os ollais ou como adorno en certas aberturas de moitas pezas de roupa “
Etimolóxicamente hai que defene a procedencia da palabra botón ven do francés bouton que en botánicasignifica “xema dunha flor”. De feito, no rural, cano una planta comeza a brotar, dícese: “ xa ten botonciños”.
Bouton viría entón do verbo boter (brotar). Brotar e Broten do xermánico boter (golpear)Na foto, un botón da Idade do Bronce Tardío. De marfil, polo seu tamaño suponse que se trata dun peche de cinturón ou dalgún adorno ritual.
BreVe HistOrIA Do BotÓn
É no século XII candopodemos falar da fabricación en serie do botón, aínda que topamos xa na prehistoria a súa existencia.
Falase de conchas de moluscos, tallas e perforadas, como unha das primeiras aparición desteobxecto. Topáronse no val do Indo e datan do 2000 a. n.e.
Antes do súa normalización, durante a a historia da indumentaria son varios os mecanismos que se encargar de suxeitar ou unir as distintas pezas,como é o caso as fíbulas tan utilizadas polos gregos, entramado de corda, nudos…
É durante o periodo bizantino, ó redor do 1350, cando os cruzados traen o invento a Europa.
A súa chegada revolucionaa xastrería europea. Un novo mecanismo que pemitirá axustar a prenda ó corpo. Un dos primeiros usos que se lle deu foi o de fixar as estreitas mangas das mulleres, da clase alta claro, que ata entónprecisaban da axuda para coselas diariamente. O feito provocou as súas críticas, xa que a novidade permitía ás mulleres espirse “con maior facilidade…” rapidamente.
Na corte de Fernando III o Santo,e na do seu primo San Luis, rei de Francia, o botón adquiriu unha importancia considerable. Ó luxo do vestido uniuse el o sa xoias , entre as que se contaba co botón, que viu sustituíndo ó...