Historia del coete

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1926 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Història del coet
L’origen del coet és oriental i la primera notícia que es té del seu ús és de l’any 1232, a la Xina. Malgrat això, va ser introduït a Europa pels àrabs, que durant els segles XV i XVI. Va ser utilitzat com a arma incendiària. Més tard, amb l’extensió de l’artilleria, el coet va desaparèixer fins al segle XIX, i va ser utilitzat novament durant les guerres napoleòniques.
Afinals del segle XIX i el començament del segle XX, van aparèixer els primers científics que van veure el coet com a sistema per a propulsar vehicles aeris espacials tripulats.
Si bé es van desenvolupar inicialment coets destinats específicament a usos militars.
Alguns dels països que han construït coets, en el marc d’un programa espacial propi, són França, EUA,  Gran Bretanya, el Japó, la Xina, il’Índia, així com el consorci europeu que va constituir l’Agència Espacial Europea (ESA), que ha bastit i explotat diferents sèries de coets llançadors dins del programa Ariane.

Tipus:
El disseny d'un coet diferent segons la natura del combustible que utilitza. Els coets es poden classificar en:

* Coets de combustible sòlid: Són els de disseny més senzill. El propulsor quimic  és unabarreja sòlida de combustible i oxidant, de tipus plàstic o mineral (com per exemple la pólvora), que manté la seva combustió una vegada iniciada. Proporcionen una acceleració elevada, però són més ineficaços en termes de combustible necessari que els altres tipus de coet. Exemples: Coets pirotècnics, míssils balístics, coets militars.

* Coets de combustible líquid: El combustible i l'oxidantsón dos líquids emmagatzemats en dipòsits separats que només es barregen en la unitat propulsora. Per mantenir la reacció cal que la combustió sigui alimentada amb un flux fort i continu dels dos propulsors, cosa que fa més dificil el disseny del motor. Proporcionen acceleracions més febles que els de combustible sòlid, però la seva eficiència és bastant superior. Exemples: Coets llançadors desatèl·lits, llançadora espacial, avions-coet.

* Coets híbrids: En aquests tipus de coets el combustible i l'oxidant són de naturalesa diferent, un és sòlid, l'altre líquid. Són coets mitjanament “senzills”, en els quals la combustió és fàcil de mantenir i regular controlant el moviment del compost líquid. La seva eficiència i acceleració també són intermediàries. Exemple: SpaceShipOne.Existeixen altres categories de coets amb dissenys innovadors que no s'han pogut posar en pràctica per problemes tècnics o econòmics. 

Entre els quals el més destacat:

* Coets nuclears: En aquest disseny, l'energia s'obté d'una reacció nuclear de fissió. El propulsor líquid passa per l'interior d'un reactor nuclear de manera que a  l’escalfar-lo permet fer la seva barreja a gran velocitat. Lareacció nuclear permet una eficiència en un propulsor molt superior a la dels coets basats en la combustió, però els problemes no resolts de seguretat de funcionament impedeixen pel moment de construir-los. Tanmateix, l'exèrcit nord-americà va construir i assajar amb èxit motors-coet basats en aquest principi durant la dècada de 1960-70 (projecte NERVA).

* Coet de càrrega: És un coet utilitzatper portar una càrrega útil de la superfície de la Terra a l'espai exterior. Un sistema de llançament inclou el vehicle de llançament, la plataforma de llançament i altres infrastructures. Normalment la càrrega útil és un satèl·lit artificial col·locat en òrbita, però alguns vols espacials són suborbitals mentre altres permeten al vehicle espacial escapar-se enterament de la Terra. Un vehicle dellançament que porta la seva càrrega útil en una trajectòria suborbital s'anomena sovint un coet sonda

Transbordadors
El sistema de Transbordador espacial de la NASA (en anglès: Space Transport System, STS o Space Shuttle) forma part del programa del transbordador espacial, sent la primera nau espacial reutilitzable i la primera capaç de posar satèl lits en òrbita (encara que una òrbita...
tracking img