Historia informatica

Páginas: 9 (2115 palabras) Publicado: 14 de noviembre de 2011
Tema 1: Introducció a la informàtica

Objectius •  Familiaritzar-se amb la terminologia més utilitzada en informàtica •  Mostrar l’evolució històrica dels computadors •  Com es representa la informació en un ordinador •  Mostrar les unitats funcionals d’un ordinador •  Introduir la definició de software, així com els diferents tipus

INDEX •  •  •  •  •  Definicions: informàtica i elcomputador Evolució històrica de la computació Representació de la informació Estructura bàsica d’un computador Definició i tipus de SW

Definicions •  INFORMÀTICA (INFORMació + automÀTICA)
–  Conjunt de ciències, tècniques o activitats relacionades amb el tractament automatitzat de dades.

•  Enginyeria informàtica
–  s'ocupa del desenvolupament de sistemes informàtics. –  Els sistemesinformàtics consten d'uns components:
•  físics, anomenats maquinari o hardware, i •  lògics o formals, anomenats programari o software.

El computador •  Un ordinador és una màquina que manipula dades d'acord amb una llista d'instruccions. •  L'ordinador també es pot definir com una màquina electrònica que accepta dades (dades), processa i emet resultats (informació)

Dades

ComputadorInformació

Entrada

Procés

Sortida

Història: Primeres calculadores
•  Àbac (3.000A.C): amb el qual realitzen càlculs ràpids i complexos. •  Ossos de Napier (segle XVII) John Napier, matemàtic escocès famós per la invenció dels logaritmes. Va inventar un dispositiu d'un palet amb nombres impresos que, gràcies a un mecanisme enginyós i complicat, li permetia realitzar operacions de multiplicaciói divisió. •  Regles de càlcul (1610) William Oughtred va inventar un regle que mitjançant sumes i restes permetia càlculs aritmètic

Història: Calculadors mecànics
•  Al 1617, Wilhelm Schickard, va dissenyar una primera calculadora capaç de sumar, restar, multiplicar i dividir. •  Al 1642, el físic i matemàtic francès Blaise Pascal va inventar el primer calculador mecànic, la pascalina. •  Al1672 el filòsof i matemàtic alemany Gottfried Wilhelm Leibniz va inventar una màquina de càlcul que podia multiplicar, dividir i obtenir arrels quadrades en sistema binari. A més féu un estudi sobre la matemàtica Binària que va permetre a Boole desenvolupar un sistema de lògica, l'àlgebra de Boole el 1854, un pas important per als primers ordinadors.

Història: Targetes perforades
•  Al 1801el francès Joseph Marie Jacquard, va utilitzar un mecanisme de targetes perforades per controlar el dibuix format pels fils de les teles confeccionades per una màquina de teixir.

I

IMPORTANT !! Algorismes integrats en l’estructura física

Història: Targetes perforades
•  En Charles Babbage (1793-1871) va crear un motor analític que permetia sumar, sostreure, multiplicar i dividir unavelocitat de 60 sumes per minut. Al 1843 Ada Byron (1815-1851) va suggerir la idea que les targetes perforades s'adaptessin de manera que el motor de Babbage repetís certes operacions.

I

IMPORTANT !! Es consideren Ada Byron la primera programadora i Charles Babbage com inventor de l'ordinador digital modern.

Història: Targetes perforades
•  Al 1879, Herman Hollerith, treballador del censnord-americà i va desenvolupar un sistema de còmput mitjançant targetes perforades en les quals els forats representaven el sexe, l'edat, raça, etc. Gràcies a la màquina tabuladora de Hollerith el cens de 1890 es va realitzar en dos anys i mig, cinc menys que el cens de 1880.

I IMPORTANT !! En Hollerith va fundar: la Tabulating
Machine Company.. Al 1924 Hollerith va fusionar la sevacompanyia amb dues més per formar la International Business Machines (IBM).

Història: Primers computadors digitals
•  Z3 (1941 K. Zuse) primera màquina programable i automàtica de característiques usades per definir un ordinador. •  COLOSSUS (1943) utilitzat pels Alan Turing per descodificar els missatges xifrats dels alemanys •  L'ENIAC - Electronic Numerical Integrator And Computer (1947...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Historia De La Informática
  • Historia de la Informatica
  • Historia De La Informatica
  • Historia De La Informatica
  • Historia De La Informatica
  • Historia de la informatica
  • Historia de la informatica
  • historia de la informatica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS