Historia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (547 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Al text proposat s'exposen les maneres d'educar els nens i nenes d'un hospici del segle XVIII.
Des de la perspectiva del segle XXI observem actituds i formes marcadament diferents de les actuals.Per entendre bé el text cal fer una correcta contextualització històrica, geogràfica, cultural i social.
Dels moltes elements que apareixen per analitzar el text, en primer lloc em fixaré en lareligió, ja que des del meu punt de vista, és un element que marca profundament la manera de fer d'aquests hospicis. Geogràficament, analitzant el text no podem extreure la localització exacta amb seguretat,però tot apunta a que és un hospici del territori espanyol, tal com podem deduir per l'idioma emprat, probablement gallec. La localització geogràfica veurem més endavant com ens servirà per entendretrets de la societat que acull aquests hospicis.
El segle XVIII és un segle regit per una forta presència de la religió catòlica. Els hospicis estaven gestionats amb fons provinents de donacionsparticulars o amb fons provinents de l'església. Aquest fet permetia a l'església seguir mantenint domini sobre les classes popular, usuàries dels hospicis. La presència de l'ideari religiós catòlic alshospicis ens porta en aquesta direcció.
Els hospicis no estaven desvinculats del poder religiós, es convertien, per tant, els hospicis en impulsors de la força religiosa imperant?
La perspectivahistòrico-religiosa ens donarà una mirada que ens permetrà enfocar-nos en la vessant educativa, pròpiament dita.
Centrant l'atenció en aspectes com si els nens i les nenes eren educats de la mateixamanera en aquests hospicis analitzaré per quins motius succeïa aquesta diferència, si és que es donava. Pretenc buscar les raons socials i culturals que marcaven la diferència educativa entre membres dediferent sexe.

“Oferir i rebre hospitalitat, aquesta és la veritable antropologia semítica de l'acollida de l'alteritat;(...)” (1)
La religió catòlica basa els seus principis en aquest...
tracking img