Historia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (635 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 31 de octubre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Digues, amb les teves pròpies paraules, quines eren les idees polítiques principals dels següents pensadors de la Il·lustració:

John Locke: defensa que tothom té uns drets que ningú li potprendre, i que l'Estat ha de vetllar per protegir aquests drets i el seu compliment, ja que les funcions principals d'aquest Estat són fer lleis i obligar a tothom a complir-les (funcions que recauen sobreentitats diferents per evitar l'abús de poder).

Montesquieu: també per evitar l'abús de poder, en aquest cas per part del rei, va proposar l'anomenada divisió de poders. El poder legislatiu (ferlleis), l'executiu (fer-les complir) i el judicial (jutjar el seu compliment) havien de romandre en institucions diferents i separades per garantir la justícia i la imparcialitat de l'Estat.

Rousseau:a la seva obra El contracte social va defensar que la forma de govern només estava justificada si es basava en un contracte social: la sobirania resideix en el poble.

Després, elabora un petittext (5/7 línies) donant la teva opinió sobre què creus que suposa respecte els segles anteriors l'aparició d'aquestes idees i com afectarà en un futur.

Sota el meu punt de vista, John Locke va estarmolt encertat en la seva teoria, ja que els ciutadans no hem de tenir només obligacions, sinó que tenim uns drets que s'han de protegir per una entitat important com és l'Estat. També Montesquieu vaencertar en separar aquestes funcions tan importants, ja que sinó estaríem vivint sota els abusos d'un monarca i no es podrien complir els drets proposats per Locke. Finalment, crec que Rousseau, ambla seva aportació del contracte social com a font de la sobirania nacional, va influir molt en les generacions posteriors, i juntament amb la divisió de poders de Montesquieu i amb la filosofiapolítica de Locke, pot arribar a ser una base del sistema democràtic actual.

Defineix breument els següents conceptes:
Sindicat: és una organització integrada per treballadors en defensa i promoció...
tracking img