Historia

Páginas: 5 (1146 palabras) Publicado: 26 de enero de 2012
1.El creixement demogràfic i les migracions.

Després d'un període de crisi econòmica, que es va desenvolupar entre el 1873 i el 1890, Europa va conéixer una nova fase de creixement industrial, com a conseqüencia de l'aplicació de tecnologies i mètodes de treballa nous.

El milloramet de la dieta i els avanços mèdics i sanitaris van fer possible una nova fase de creixement de la poblacióeuropea. Els descobriments en medicina van aconseguir freanr les grans epidèmies. Que astò provoca el descens de la mortalitat i l'augment de l'esperanza de vida. La natalitat es mantenia elevada, que va provocar una exploció demogràfica europea. Aquest creixement demogràfic no va anar acompanyat d'un augment paral·lel de la renda per habitant, fet que va incrementar els desequilibris en ladistribució de la riquesa i que va provocar un gran nombre de desplaçaments de la població. En la primera meitat del segle XIX, l'emigració a ultramar la formaven principalment els britànics i irlandesos, que anaven sobretot als Estats Units, al Canadà i a Austràlia. Cap al final del segle es van repartir entre les dues Amèriques, i espanyols que anaven a l'Amèrica Llatina. La superpoblació rural, elssalaris industrials baixos i l'atur van ser les causes principal d'aquests moviments migratoris.

1.1.Les noves innovacions de la Segona Revolució Industrial

Fonts d'energia i mitjans de transport nous:

Entre el 1884 i el 1914, dues fonts d'energia van aconseguir destronar el carbó: el petroli i l'electricitat. Aquestes dues fonts d'energia van provocar un canvi molt importat en la vidahumana.

L'electricitat presentava molts avantages: la netedat i la flexibilitat per a adapptar-se a les necessitats de la producció; la facilitat i l'eficiència de la conversió en llum, calor o moviment; l'adaptació individual a la màquina i la possibilitat de traslladar-la a punts distants. L'us de l'electricitat va canviar la ubicació de les empreses i la seua organització interna, i va ferpossible un augment de la productivitat. L'electicitat va tenir un gran nombre d'aplicacions en les comunicacions, en el transport, en la il·luminació i en l'oci.

El petroli va començar el 1859 als Estats Units. En un primer momento va ser utilizat per a la il·luminació, però els avanços en el procés de destil·lació van fer possible ampliar-ne l'ús. Però la seua aplicació més important fou alsmitjans de transport gràcies al seu ús com a combustible.

Aquestes noves fonts d'energia van impulsar a una nova revolució dels transports, que va ser un element essencial del creixement econòmic. Es van construir les xàrcies ferroviàries principal a Europa, i l'electricitat va permetre innovar en els tranvies i en els ferrocarrils metropolitans. A continuació de tot, a partir dels anys setanta, esvan crear les millors tècniques en la construcció de vaixells. La navegació va acurtar la durada dels transoceànics. L'obertura de nous canals, com el de Suez, va fer possible les distàncies més curtes i va estimular el comerz marítim.

La invenció del pedal i del pneumàtic van fer possible l'aparició d'un dels mitjancs de tranports més popular d'aquest segle, que va ser la bicicleta. Però elmitjan de transport més important va ser la creació del Automòbils. El primer creador d'un automòbil va ser Karl Benz, possanli en nom de Mercedes Benz en honor de la seua filla. A més, en les primeres dècades del segle XX van conéixer el desenvolupament de l'aviació. Que va ser creat amb el nom de Monoplá. I el seu disenyador va ser Louis Biériot.

Invents nous, indústries noves.

L'impulsindustrial de la darreria del segle XIX va estar vinculat directament amb la innovació tecnològica. Es va desenvolupar gràcies a unes relacions més estretes entre ll'empresa i la investigació.
Es van descobrir nous productes, que havien estat poc utilizats fins aleshores, com el vidre i el cautxú. El desenvolupament d'aquestes productes van promoure els sorgiment d'altres sectors productius....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Historia de la Historia
  • La historia de la historia
  • historia de la historia
  • Historia de la historia
  • La historia de la Historia
  • historia de la historia
  • el historiador y la historia
  • Historia de la no historia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS