Historia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2709 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Historia:
1. En qué va consistir l’anomeada transició demográfica? Quan es va fer a Espanya i a Catalunya i amb quines particularitats?
La transició demogràfica a Espanya va ser la davallada de la taxa de mortalitat que va disminuir tant gràcies a la millora d’alimentació i de les infraestructures urbanes higienicosanitàries. Per culpa de la davallada de la mortalitat i la elevada natalitatla població va augmentar molt.
A partir de la segona decada del segle XX es va produir un descens de la natalitat a Espanya a causa de uns nivells més alts d’urbanització i en la manera de pensar en la planificació familiar.
Tot i que va augmentar molt la població, la demografia Espanyola va sofrir un retard considerable en comparació els altres els altres països Europeus.
A Catalunya vaentrar en el procès de transició demografica, i va baixar molt la mortalitat, va passar del 23,3% el any 1900 al 15,5% l’any 1930, i va haver-hi un descens més petit de la natalitat que va baixar del 26,1% el 20,3% al 1930. L’esperança de vida va passar del dels 45 anys el 1910 a 54 anys el 1930. A Catalunya van passar d’1,8 a 2,8 milions, va augmentar tant gràcies a la migració.

2.Quinsimportants moviments migratoris es van produir a l’Espanya de l’inici del segle XX? Explica’n les causes i els llocs d’origen i de destinació dels emigrants. Com va afectar Catalunya aquestes emigracions?
A Espanya el segle XX els principals moviments que va patir van ser les migracions interiors, la majoria de població es traslladava cap els sectors moderns de l’economia i per culpa d’això la poblacióactiva agrària es va reduir. Madrid i Barcelona van ser les principals localitats on es traslladava la població ja que hi havien els principals centres industrials en expansió, desprès les seguia les ciutats de Bilbao i Sevilla, que ambdós es van convertir en el principal lloc d’atracció d’emigrants, procedents sobretot de les regions més rurals com per exemple: Castella, Murcia, Aragó i lesprovíncies orientals d’Andalusia.
Un altre dels moviments migratoris dels que es van produir van ser les emigracions d’ultramar la qual es va iniciar cap el 1880, una de les causes d’aquest moviment van ser que la l’economia en que l’ocupació creixía menys que la població per la manca de transformacions econòmiques necessàries durant els primers deu anys del segle, i una altre causa va ser almillorament de la navegació que va fer escurçar la durada de la travessia de l’Atlàntic, quasi tots eren homes joves que van anar rumb a l’Amèrica Llatina.
A Catalunya l’arribada d’immigrants va ser molt intensa, el 1930 un de cada 5 residents de Catalunya havia nascut fora del territori Català. Barcelona va experimentar una gran transformació de la fisonomia urbana, ja que va augmentar molt a causa del’agregació d’alguns municipis del Pla de Barcelona en compliment del decret del 1897, també van contruir molts edificis nous per poder acollir a tots els emigrants, a més a més es van contruir les xarxes de transport urbà modernes, i van ampliar les comuincacions com per exemple el port i l’aeroport.

3. Quins problemes presentava l’agricultura espanyola en el primer terç del segle XX? Quins n’erenels productes principals? Quins se’n destinaven a l’exportació? Quines particularitats tenia l’agricultura Catalana
L’agricultura Espanyola es va iniciar el segle XX havent de suportar la crisi agrària que afectava en aquells moments Europa a finals del segle XIX. La majoria de terres que tenian eren de secà i amb quan la ramaderia era ovina bàsicament per fer llana. Un altre problema que tenianva ser l’arribada de productes a Europa procedents amb una agricultura extensiva més competitiva, l’agricultura extensiva era l’agricultura localitzada sobre grans extensions de terra que utilitza poca mà d’obra, s’hi fan escasses inversions i els rendiments són baixos. La producció massiva i els costos baixos permeten que els preus de venda siguin molt competitius.
A causa de l’agricultura...