Historia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (937 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
3.la contrareforma catòlica
3.1 la lluita contra els protestants
El papa va establir la inquisició el 1542 a italià i Espanya ,per perseguir el que es desviaven dels dogmes de l’església
Tambées va crear la congregació de l’índex ,que publicava la llista de llibres contraris a la doctrina catòlica i prohibits als creients
Els sospitosos d’heretgia eres sotmesos a un judici,anomenat actede fe

3.2 el concili de Trento
La jerarquia eclesiàstica va impulsar a l’interior de l’església un moviment de renovació anomenat contrareforma
La contrareforma es vaconcretar al concili de Trento entre 1545 i 1563.La contrareforma es proposava a la correcció dels errors propis i la defensa dels dogmes de la fe catòlica
El concili va proclamar que la era importantperò que la salvació havia d’aconseguir-se mitjançant les bones obres .Es van adoptar una sèrie de mesures:es va prohibir la venda d’indulgències ;es van crear seminaris però forma el clero ;es vaobligar els bisbes a residir a la seva diòcesi, etc.
3.3 la difusio de la contrareforma
Per difondre el nou esperit religiod a mitjan segle XVI es va iniciar la reforma de molts ordres religiososTambé es van crear nous ordres ,com la companyia de Jesús,fundada per sant Ignasi de Loiola el 1537
Aquest orde religiós tenia una disciplina rígida i depenia directament del papa

1.amb quinesmesures es va intentar frenar l’expansió del protestantisme ?es va intentar amb la persecució del protestants i la reforma de l’església
2. que fou el concili de Trento ?quins dogmes va confirmar?Unaconcili de Trento es una reunió de tota els dirigents de la església catòlica però mira de frenar el prostatisme. van proclamar que la fe era important però que la salvació havia d’aconseguir-setambé per mitja de les bones obres. van confirmar els set sagraments ,el caràcter sagrat de la missa i el culte a la mare de deu i els sants.
3.quines son les diferencies principals entre catòlics i...
tracking img