Historia

Páginas: 55 (13526 palabras) Publicado: 21 de septiembre de 2010
Autores: −INDICE− 1−EVOLUCIÓN HISTORICA DA MONARQUÍA E DA REPÚBLICA • O REPUBLICANISMO • A MONARQUÍA 2− O DEBATE DURANTE A TRANSICIÓN (1975−78) 2.1− DIMENSIÓN INTERNA: A SOCIEDADE • DIMENSIÓN EXTERNA: INFLUENCIAS DOUTRAS FORZAS NON NACIONAIS: 3.2.1− CONTEXTO HISTORICO 3.2.2− ACTORES E ESTRATEXIAS 3.2.3− INFLUENCIA NO PROCESO DEMOCRÁTICO 3.2.4− CONCLUSIÓNS • O DEBATE DESDE OS CÍRCULOS POLÍTICOS 3−A CONFIGURACIÓN DA MONARQUÍA PARLAMENTARIA COMO FORMA POLÍTICA DO ESTADO NAS CORTES CONSTITUINTES 3.1− DEBATE DA MONARQUÍA COMO FORMA DE ESTADO OU DE GOBERNO 3.2− MONARQUÍA PARLAMENTARIA 3.3− O TITULO II: DA COROA 4− CONCLUSIÓNS 5− BIBLIOGRAFÍA 1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DA MONARQUÍA E DA REPUBLICA A Primeira República Antecedentes Sexenio revolucionario(1868−1874).Fase revolucionaria que segundoSánchez Albornoz é análoga á Revolución Francesa; tra−la división do bloque isabelino e sucesivos pronunciamentos militares, Isabel II abandoa España cara París constituindose unha Constitución liberal cuxas bases emanan do liberalismo máis radical (Separación de Poderes, Soberanía Nacional, Sufraxio Universal, Liberdade de culto...) é aquí onde se empezan a fraguar as ideas do republicanismo españoltra−lo pacto de Ostende; anque a xefatura recae na corona dos Saboya (Amadeo I de Saboya , fillo de Víctor Manuel, rei liberal que chegou a enfrontarse ó 1

Papa). Proclamación A crise do Goberno de Amadeo surxe a partir do asasinato do seu valedor Prim, sen apoios, ca oposición política dos republicanos e dos carlistas, e debido ó pouco arraigo que tiña entre as altas esferas e entre acidadanía; ó consideralo extranxeiro e non castizo(non−Borbón), abdica, proclamando así as Cortes o 11 de setembro de 1873 como solución ante o valeiro de poder e a súa idea continuista da constitución do 69, a I Republica Española, nun só ano sucederonse catro presidentes, pasando por un periodo de Republicanismo Federal a un periodo Presidencialista Unitario dominado polos militares e concluido cunhanova Restauración da Monarquía en Alfonso XII. Obra de Goberno e Influencias • Proclamación de España, como unha Republica Federal. • A obra Constitucional de 1873. • Teses do Federalismo español, o seu pater é Pi y Margall La convivencia en España se ha de basar en el Republicanismo, la descentralización y la secularización de la sociedad • RepublicanismoAs súas bases emanan do liberalismo máisradical europeo, do krausismo e das ideas do emerxente socialismo. Tamén dos modelos federais xa existentes(Suiza, Alemaña, EEUU...) • DescentralizaciónDivisión territorial nas que os novos Estados serían os antiguos reinos da monarquía; organizándose como provincias ou outras formas territoriais que eles conveñan. De carácter localista e cantonal aparente apuntalaba a unha unidade maior: AFederación de Estados Española. Os librepensadores tíñan a convicción de que por medio deste modelo podíanse resolver os emerxentes problemas territoriais−nacionalismos− coloniais−Cuba−. • SecularizaciónSeparación Igrexa−Estado, como cauce primordial para a consecución da obra republicana. A Segunda República A proclamación da II República o 14 de abril de 1931, foi considerada unha gran festa política ,senunha gota de sange foi o froito do resultado das eleccións municipais do 12 de abril de 1931, cun claro triunfo dos republicanos en case tódalas provincias. Antecedentes • Ideas e partidos republicanos surxidos tra−la I Republica: O Partido Radical de A.Lerroux populista, anticlerical, de masas ca convicción de que a Republica chegará pola loita política e non por medio dun pronunciamientomilitar e o Partido Reformista de Melquíades Álvarez, un partido de cadros; máis moderado que incluiu ós xoves intelectuais da xeración do 14. Mais posibilista que o Radical só tivo gran influencia na zona astur−leonesa • Acotamento do modelo político monárquico fronte á presión da burguesía intelectual e das masas obreiras. • Desprestixio provocado polo apoio de Alfonso XII á dictadura de Primo de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Historia de la Historia
  • La historia de la historia
  • historia de la historia
  • Historia de la historia
  • La historia de la Historia
  • historia de la historia
  • el historiador y la historia
  • Historia de la no historia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS