Hola a todos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 25 (6222 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Ingles. Memoria de Practiques

1

INGLES MEMORIA DE PRACTIQUES

© Educare Centro de Oposiciones

Ingles. Memoria de Practiques

2

1. 2.

INTRODUCCIÓ ........................................................................................ 3 P.E.C. PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE..................................................... 4
ANÁLISI DE L’ ENTORN DEL CENTRE..............................................................................................4 EL CENTRE ESCOLAR ...............................................................................................................4 CARACTERÍSTIQUES DEL P.E.C. .................................................................................................5 ANÀLISI DELS ELEMENTS PERSONALS............................................................................................6 CONFIGURACIÓ DEL CLAUSTRE ................................................................................................6 ORGANITZACIÓ I COORDINACIÓ DELS CICLES ...............................................................................6

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.2.

3.
3.1.

P.C.C. PROJECTE CURRICULAR DECENTRE................................................. 8
DISSENY PARTICULAR DEL PROGRAMA D’ ENSENYAMENT EN VALENCIÀ ENRIQUIT AMB L’ ANGLÉS .......................8

4.
4.1. 4.2.

P.G.A. PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL ....................................................10
CONSIDERACIONS GENERALS ...................................................................................................10 ACTIVITATSEXTRAESCOLARS I COMPLEMENTARIES ..........................................................................10

5.

TREBALL REALITZAT DURANT EL PERÍODE DE PRÀCTIQUES. .......................11
INCORPORACIÓ AL CENTRE ......................................................................................................11 COMENÇAMENT DE LES CLASSES I ORGANITZACIÓ DE L’ AULA. (ESPAI – TEMPS –MATERIALS, BIBLIOTECA D’ AULA, 11 METODOLOGIA ....................................................................................................................12 LES SITUACIONS DE COMUNICACIÓ ORAL ..................................................................................12 LES SITUACIONS DE COMUNICACIÓ ESCRITA ..............................................................................13ATENCIÓ A LA DIVERSITAT ......................................................................................................15 TRACTAMENT DELS TEMES TRANSVERSALS ....................................................................................15 AVALUACIÓ ........................................................................................................................16

5.1. 5.2. ETC.)5.3. 5.3.1. 5.3.2. 5.4. 5.5. 5.6.

6.
6.1. 6.2.

DIFICULTATS TROBADES.........................................................................17
EN EL TREBALL REALITZAT (MATERIAL, ALUMNES, FAMÍLIES) ..............................................................17 EN LA INTEGRACIÓ EN EL CLAUSTRE I EN LA COMUNITAT EDUCATIVA .....................................................17

7. 8.SUPORTS REBUDS..................................................................................18 CONCLUSIÓ...........................................................................................19

© Educare Centro de Oposiciones

Ingles. Memoria de Practiques

3

1. INTRODUCCIÓ
Tota pràctica docent, com la que he portat a terme en aquests mesos té una fundamentació teórica i legal.Per poder realitzar esta memòria de pràctiques m’ he basat en la següent legislació:
? ? ? ? ?

? ?

LOGSE 1/1990, 3 OCTUBRE (Llei Orgánica d’ Ordenació General del Sistema Educatiu) LOPEGCD 9/1995, 20 NOVEMBRE (Llei Orgànica de la Participació, Evaluació i Govern dels Centres Docents) LUEV 4/1983, 23 NOVEMBRE (Llei d’ i Ensenyament del Valencià) Ús DECRET 20 1992, 17 FEBRER, del Govern...
tracking img