Hola

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (451 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
La figura del filòsof a l’antiga Grècia
Text per comentar

1. Quin tema planteja aquest text? Quines són les idees que defensa? Indica les diferents parts de la seva estructura i les conclusions ales que arriba (fes-ho amb les teves paraules, no copiïs trossos del text, explica’l, interpreta’l).

Planteja el tema del saber i del coneixement.
Diu que la vista és el sentit que ens faconèixer més coses.
Quan els homes han solucionat les necessitats vitals, volen descobrir coses que són estranyes, i al principi les admirem. Després busquem una explicació, busquem el coneixement d’aquellacosa.

2. Els creadors i els estudiosos dels mites tenen amb els que busquen el coneixement amb la raó un denominador comú, segons diu Aristòtil, quin és? Compara-ho amb el nostre temps: ¿ etsembla que avui dia tenim la motivació de la que ens parla Aristòtil al text? Fonamenta la teva postura (posa exemples i raona el teu punt de vista).

Tots dos (els estudiosos dels mites i els quebusquen el coneixement amb la raó) volen escapar de la ignorància, és a dir que volen saber i conèixer coses.
En el nostre temps també hi ha aquesta motivació.
Els filòsofs volen saber (coneixements mésteòrics).
Els científics volen saber (coneixements més pràctics).
Exemple:
Filòsofs – conèixer la ment humana.
Científics – conèixer un nou medicament.

3. Els primers filòsofs tenien unespeculiaritats que els definien, algunes ja les explica Aristòtil al text, d’altres no. Fes-ne un resum, subratllant l’aportació que han fet de cara a la nostra cultura i visió del món.

Quan l’home vatenir solucionades les necessitats vitals (menjar, vivenda, etc) va començar la filosofia.
Els primers filòsofs tenen un sentiment d’admiració pel que és desconegut.
Volen conèixer els mites.Descobrir que signifiquen, però no per necessitat de sobreviure, sinó per curiositat, per saber més.

4. Llegeix l’article periodístic de la pàgina següent. Quin tema s’hi plateja? Resumeix-lo amb les...
tracking img