Hola

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (277 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
La regla D’Hondt, és un sistema que va inventar el matemàtic i advocat belga Víctor D’Hondt al 1878 per repartir els escons d’acord amb els resultats d’unaelecció, i basicament consisteix en dividir els vots de cada partit per 1,2,3 i aixì successivament fins arribar al candidtas de carregs a ocupar, i desprès s’ordenentots els nombres de major a menor i s’aniràn designan cada càrreg a partir del major fins complimentar el total de carregs a cubrir Evidentment pot haver-hi uncost, però el pagaria el partit, que perd vots a favor d’altres partits. Si el candidat estava en la part alta de llisa conseguirà escons de totes formes. En unsistema de llistes obertes, en canvi, aquest canditat es veuria perjudicat a favor de altres candidtas del seu mateix partit, encara que el patit no perdi vots. Aixòpot evitar que es prenguin desicions poc populars, per molt necesaries que siguin.Després, s'ordenen de major a menor, en una columna, les xifres de votsobtinguts per les restants candidatures. Es divideix el nombre de vots obtinguts per cada candidatura per 1, 2, 3, etcètera, fins a un nombre igual al d'esconscorresponents a la circumscripció, en aquest cas 9, i es van atribuint els escons a les candidatures que obtinguin els quocients majors al quadre, per ordredecreixent.Quan en la relació de quocients siguin iguals dos quocients corresponents a diferents candidatures, l'escó s'atribuirà a la que hagi obtingut el nombre més grantotal de vots. Si hi hagués dues candidatures amb el mateix nombre total de vots, el primer empat es resoldrà per sorteig i els successius de forma alternativa.