Hola

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (482 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
|Especialitat Cicle Formatiu: Adm. i Finances // 2º “A” |
|Nom Activitat:Unitat 1 – El Dret |
|Nom Alumna/e: Ruben Sánchez Fernández|
|Nota: |Activitats Proposades

2. Les Fonts del Dret segons el codi civil són: la llei, la costum i els principis generals del Dret. La llei és la més important.

3. És el poder legislatiu.

4. El decretllei és una norma amb un rang de llei que dicta el Govern per resoldre i regular situacions d’extraordinària urgència o necessitat; i el decret legislatiu és una norma per a l’elaboració de la qualles Corts Generals deleguen en el Govern.

6. Un reglament serveix per poder desenvolupar una llei.
La finalitat del Reial Decret 486/1997 és establir les disposicions mínimes de seguretat i saluten els llocs de treball.

8. Les dues cambres que exerceixen el poder legislatiu són el Congrés dels Diputats i el Senat.

10. La prefectura de l’Estar l’ostenta el Rei i la prefectura del Governl’ostenta el President del Govern.

12. El poder judicial disposa de la capacitat de jutjar i de fer que es compleixen allò jutjat, actuant sempre conforme a la llei. Està format per jutges imagistrats independents, inamovibles i sotmesos únicament a l’imperi de la llei.

13. Una persona física és qualsevol persona humana viva. Una persona Jurídica és una organització formada per un conjuntde béns i/o persones que tenen drets i obligacions al marge dels que tenen les persones que la integren.

14. La capacitat jurídica, estableix que de forma que són titulars de dret5s i obligacions...
tracking img