Hola

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1268 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
HISTORIA DE LA LITERATURA.
A. NAIXEMENT I EXPANSIÓ D'UN ESTAT.
L'edat mitjana (segle V) fins al Renaixement (segle XV).
El 711 els àrabs envaïren la península, els quals avançaren cap al nord; només els van frenar els francs el 732. El rei franc va eixamplar els seus dominis fins als territoris del nord de Catalunya. Eren els primers comtats catalans i allò que s'anomena la Marca Hispànica.Ramon Berenguer IV, es casà amb Peronella d'Aragó (1137), i així, amb la unió dinàstica de catalans i aragonesos, es formà la Corona d'Aragó.
El rei Jaume I va encetar l'expansió territorial cap al sud. Així conquerí els regnes de taifes d'Al-Andalus, Mallorca i Eivissa, i el Regne de València.
A partir de Jaume I la Corona d'Aragó tingué unes institucions polítiques i administratives quevinculaven el Regne d'Aragó, el principat de Cataluny, el Regne de València i el Regne de Mallorques com a estats confederats, amb furs i institucions pròpies.

B. LA CANCELLERIA REIAL.
Al segle XIII, es creà la Cancelleria Reial. Es tractava de una institució de la cort encarregada d'elaborar i arxivar la documentació oficial de la Corona.
En un principi els funcionaris de la Cancelleria usaven elllatí.
Tanmateix, la gran diferència que hi havia entre el llatí escrit y la lengua oral que usava el poble va fer necessari que aquests documents pasaren a ser redactats també en romanç aragonés i romanç català. La prosa cancelleresca, doncs, permeté que la nostra lengua adquiriria una perfecció i un equilibri clàssics.
C. ELS PRIMERS TESTIMONIS ESCRITS.
La partida de naixement de la nostraliteratura , ens l'aporta la traducció del començament del segle XII del Liber ludicus, que es un codi legislatiu dels visigots. Però datem al final de segle XII un document més important des del punt de vista literari i lingüístic: les Homilies d'Oraganyà. Són uns apunts manuscrits que expliquen uns quants passatges dels evangelis fent servir la parla de la zona. Es conserven cinc homilies quecontenen un fragment breu de l'evangeli i l'explicació posterior que l'autor anònim feia. Una part i l'altra estàn lingüísticament molt diferenciades, tant per la llengua (llatí/romanç català) com per la tipologia textual i per la intencionalitat de l'autor. Perquè es tracta d'uns aclariments que tenen l'objectiu d'ajudar els feligresos a superar les dificultats de comprensió del llatí culte.
Leshomilíes d'Organyà són importants perquè integren una de les primeres mostres de la nostra cultura literària escrita.

D. ELS TEXTOS JURÍDICO ADMINISTRATIUS.
El Llibre del Repartiment, el Llibre dels Furs i el Llibre del consolat de Mar.
El Llibre del repartiment està considerat primer registre de la propietat i l'acta de naixement del nou regne de València. El Llibre dels Furs, és una menade construcció, d'ordenament jurídic, i el Llibre del Consolat de Mar és un tractat de dret marítimamb la funció de regular una part important de la Corona d'Aragó: usos i constums de mariners, naus, mercaders i mercaderies.
Però, sobretot, aquests llibres tenen un valor màxim com a mostra d'una llengua normalitzada i usada plenament en els nivels d'ús més formals.

E. RAMON LLULL.
VIDA
RamonLlull és la primera gran personalitat intel.lectual i literària de nostra història cultural.
Nascut a la ciutat de Mallorca.
Segons que relata el text més o menys autobiogràfic, Vida coetània, a l'edat de 30 anys, mentre componia una cançò trobadoresca, tingué una aparició "divina", que marcaria la seua conversió i el canvi radical de vida.
Vengué les possessions, abandonà la família, i dedicàla vida a tirar endavant el projecte que "Déu li havia encomanat". En primer lloc, una llabor misional i de "conversió d'infidels"; en segon lloc, la creació d'un pla de composició de libres per a combatre els "erros dels infidels", i finalment la creació d'escoles de llengües amb la intenció de formar0 un exèrcit de missioners.
Ramon Llull és l'autor d'u
na obra extensa i variada que...
tracking img