Holaaaa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (696 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Elementos da comunicación:
* Emisor: elabora, codifica e transmite unha información mediante unha mensaxe.
* Receptor: recibe, decodifica e interpreta a mensaxe .
* Mensaxe: contén ainformación que se pretende transmitir.
* Canle: medio físico, natural ou artificial, por onde circula a mensaxe.
* Código: conxunto de signos necesarios para elaborar unha mensaxe.
*Contexto: situación de comunicación e circunstancias que inflúen na interpretacion da mensaxe.
O signo lingüístico:
Alude a asociación dun significante e un significado.
Características:
* Existenciaobrigada de dous planos. A concepto denomínase significado e a imaxe acústica significante.
* Arbitrariedade. Nono existe relación necesaria entre a palabra e a realidade designada.
*Convencionalidade. O nexo entre significante e significado é contractual, un contrato colectivo
* Divisibilidade. O signo lingüístico pode dividirse en unidades menores.
Morfemas: unidades mínimasdotadas de significante e significado.
Fonemas: unidades mínimas que só teñen significante pero non significado.
* Dobre articulación. Permite que cuns poucos fonemas poidamos construír infinidade depalabras e mensaxes.

Funcións da linguaxe
* Función representativa ou referencial. A intención comunicativa é transmitir información obxectiva sobre a realidade extralingüística.
* Funciónexpresiva ou emotiva. A intención é exteriorizar o mundo interior do falante.
* Función apelativa pu conativa. A intención é influír no receptor para que realice unha acción ou cambie deactitude, persuadir..
* Función fática ou de contacto. A intención e simplemente manter a comunicación entre o emisor e o receptor.
* Función metalingüística. A intención é a reflexión sobre a propialingua.
* Función poética ou estética. A intención é chamar a atención sobre a mensaxe, engadíndolle valores connativos.

A diversidade lingüística no mundo
A tradición antiga, segundo a cal...
tracking img