Hume and mill

Páginas: 4 (937 palabras) Publicado: 14 de junio de 2011
PLATON
Negaba el relativisme dels Sofistes
El universalisme es: veritats absolutes, immutables, universals i eternes.
Plato com Socrates defensa uns valors universals
Influencia dela estabilitat de Parmenides: M.IDEAS
Influencia de el dinamisme de Heraclit: M.SENSIBLE
Innatista, coneixer es recordar.
Dos camins per arribar el coneixement: via erotica idialéctica.

JERARQUIA DE IDEAS
Ideas: idea suprema BE, per sota ideas morals , belleza , justicia… Mas abajo conceptos mattematicos.

DUALISME PLATONIC
Per explicar la teoría del M.sensible i elM.Ideas utiliza el Mite de la caverna.

ANIMA I LES SEVES PARTS
Anima unida al cos accidentalment i esta dividida en 3 partes: racional ( rao)irascible (voluntat) concupiscible( desig). i notots els humans destaqen en la mateixa part, explicara amb el mite dels metalls qui haura de manar depenent de la part de lanima qe li sobresurti.

M.Sensible
Sentits
Realitat canviantAproximacio al M.Ideas
Objetos materiales, imitaciones , creencias, imaginación : Opinion
M.Ideas
Definicions eternes
Accesible amb la rao
Ideas , matematicas,conocimiento,razonamiento : Ciencia


DESCARTES

Racionalista , punt de partida el coneixement.

EL METODE
Tesi aristotélica: diversitat del metode en crisi; Unitat del metode partint de la rao, solsuna única manera correcta.
4 regles: evidencia, analisi, deduccio, revisio

CAMI DEL DUBTE
Dubta de manera metodica
Nomes acepta allo que es evident
Sentits ens engañen, experienciaa partir del cos, podría ser un somni. Difícil diferenciar realitat i ficcio. Introdueix la hipotesi dun geni maligne que ens fa errar fins als calculs mes senzills.
PRIMERA CERTESA
Lo único quese es qe pensó, pertant si pensó soc. Cogito ergo sum

CONTINGUTS DE LA MENT
Tres tipus de ideas: Adventicies provienen de la experiencia, Facticies la ment las construeix a partir de las...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Math And Human Learning
  • Biographi Of Miller And Urey
  • AHP AND HUMAN RESOURCE ALLOCATION
  • Human resources contrast betwen asia and australia
  • Human rights: key concepts and theories
  • Human freedom destiny and universal order
  • MILL KANT HUME
  • Human and clinical nutrition

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS