Hume texto 3

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (667 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEXT 3

“ En la consideració del moviment que una bola [de billar] comunica a l’altra, no podríem trobar-hi res més que la contigüitat, la prioritat en la causa i la conjunció constant. Peròjuntament amb aquestes circumstàncies se suposa comunament que hi ha una conjunció necessària entre la causa i l’efecte, i que la causa posseeix quelcom que anomenem potència, força o energia.
La qüestióés: quina és la idea annexa a aquests termes?
Si totes les nostres idees o pensaments es deriven de les nostres impressions, aquesta potència s’ha de manifestar o bé davant dels nostres sentits o bédavant del nostre sentit intern [...] Ara bé, les nostres ments no ens ofereixen pas més la noció d’una energia de la que ens brinda la matèria. Si volem considerar la nostra voluntat –o la nostravolició- a priori i fem abstracció de l’experiència, aquesta només ens mostrarà objectes contigus, successius i en conjunció constant. En resum, doncs: o bé no tenim en absolut cap idea de força i energia–i aquests mots són del tot irrellevants-, o bé no podem significar cap altra cosa que aquesta determinació del pensament adquirida per hàbit en passar de la causa a l’efecte habitual”.

HUME, D.Extracte del Tractat de la Naturalesa Humana
[pp. 29-30]

COMENTARI DE TEXT

1. Anàlisi del contingut
El tema principal d’ aquest fragment és el problema de la causalitat, la connexió causaefecte.
Com a idea principal podem remarcar que Hume afirma que o bé no tenim en absolut cap idea, o bé aquestes no poden significar altra cosa que la determinació del pensament adquirida per hàbit,en passar de la causa a l’ efecte habitual, línies 17 i 18.
Altres idees que podem trobar en el text són que en el moviment d’ una bola de billar no hi ha res més que la contigüitat, que la conjuncióconstant, tal i com es pot veure en les línies 2 i 3, i juntament amb això, es suposa que hi ha una conjunció necessària entre la causa i l’ efecte, i que la causa posseeix la força, línies 4 i 5....