Hume

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2396 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Hume

"Tractat de la naturalesa Humana"
i
"Sobre el judici moral"
Xavier Sangenis
2n Batxillerat B, Filosofia
8/4/2011

"Extracte del tractat de la natura humana"

1. Apunts de lectura:
* Impressions=Fortes i primàries, Idees = Tènues i secundàries (p.5)
* Impressions>Idees (p.6)
* Si la idea no té cap impressió → irrellevant (p.6)
* Causa-efecte, implica:→Contigüitat (p.6)
→Prioritat (p.6)
→Conjunció (p.6)
* Negació del concepte de causa (p.7)
* Món en constant canvi (p.7)
* El costum ens diu que el passat =futur, però en realitat, com que el món és canviant, això no es pot esdevenir i el passat mai serà igual al futur. (p.7)
* El concepte de causa l'induïm per l'experiència, no pels sentits ni la raó. (p.7)
* Només percebem impressions.(p.8)
* Costum=força que determina la ment. (p.8)
* Creença: pot estar o no d'acord amb l'experiència (p.8)
* Les creences no sempre estan d'acord amb la realitat (p.8)
→Negació de les idees innates (p.8)
→Associació d'idees per dissemblança (p.8)
* La creença depèn de nosaltres, no de l'experiència (p.8)
* Definició de creença→Influència en el nostre pensament (p.9)
* Elque l'experiència+la creença diuen que és comú→És el que decidim (p.9)
* Causa=Creença de l'efecte acostumat (p.10)
* En un fet que estigui produït per una causa, aquesta necessita una energia o força perque esdevingui. (p.10)
* Idea de Déu→construcció mental (p.10)
* Escepticisme→Ni afirma ni nega (p10)
* Necessitem utilitzar la raó per explicarnos el món (p.11)
* Basemles nostres accions en les nostres motivacions (p.11)
* Molts cops, la causa en el món és incerta (p.11)
* Ànima/ment: No existeis, la formen les diferents percepcions del món (p.11)
* Negació de la substància (p.11)
* La llibertat forma part dels cossos (p.12)
* Només la ment pot influïr en els sentiments (p.12)
* Relació entre pensaments: (p.12)
* →Semblança→Contigüitat
→causalitat

2.Resum de l'obra:
L’obra és un resum del "Tractat de la naturalesa humana", publicat per Hume en tres exemplars entre 1738 i 1740. El text tracta sobre un estudi de la naturalesa humana, basant-se en l’experiència i l’observació per a trobar els principis generals sobre aquesta. En aquesta obra, Hume pretenia descomposar la naturalesa humana en les seves bases més simples perposteriorment poder analitzar les relacions existents entre aquestes.
Hume anomena impressió a tot allò que la ment capta immediatament de la realitat, i les idees sempre són còpies de les impressions en la ment.
- Hume fa una crítica a la idea de causalitat: ja que per a ell, no té sentit afirmar que un fet pot ser la causa d'un altre ja que és quelcom que la experiència no pot demostrar, pertant tampoc pot demostrar que les idees són la causa de la nostra percepció. Sinó que per a Hume les percepcions o impressions són les causes de les nostres idees. Hume nega la relació causa-efecte, ja que l'experiència només ens dóna la impressió que és una simple successió de fenòmens un seguit de l'altre.
Per analitzar les qüestions de fet, Hume estableix tres principis o regles que s'han dedonar perquè la relació causa-efecte es produeixi;
1. La contigüitat en el temps i en el lloc
2. La prioritat en el temps
3. Conjunció constant entre causa i efecte

- Criticant a la causa, Hume es veu obligat a criticar també a la inducció: ja que la considera una falsedat perquè sinó hi ha causa, no hi ha una regla general per la qual succeeixin els fets, per tant induir ésextrapolar la veritat a partir només d'uns pocs casos.

- El nostre coneixement sobre les qüestions de fet: Com que en cap cas podem tenir la certesa total que ens demostri les qüestions de fet, les hem d'acceptar voluntàriament. A aquesta aprovació de les qüestions de fet, Hume la denomina creença, per a ell és la certesa vital que ens demostra la seva veritat.
Consisteix en percebre la idea...
tracking img