Hume

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1357 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
HUME
1. L’EMPIRISME
1. L’origen i el límit del coneixement es troba en l’experiència. Les idees es formen a partir de l’experiència interna (sentits interns: reflexió, imaginació, memòria...) i l’externa (els cinc sentits externs). El límit del coneixement també es troba en l’experiència i el punt de partida són els sentits.
2. Totes les idees són adquirides, és a dir, s’aprenen perexperiència. John Locke: “Al començament, el coneixement es com una taula rasa (no escrita), al principi no tenim res i ho anem adquirint”. No accepta les idees innates.
3. Mètode inductiu (generalització). A partir de l’observació de particulars n’extraiem una conclusió. Problema de Hume de la inducció: no podem observar tots els particulars.
4. Recerca d’un model empíric, en concret, la física aplicada.Abans de Hume, Newton ja havia desenvolupat la seva física, la qual seria el model dels altres empiristes.
5. És pessimista metafísic (escepticisme). Si només tenim com a font directa l’experiència, ens hem de qüestionar l’existència de les coses que coneixem per experiència. Qüestiona l’existència del “jo” pensant, de la res extensa o món com a totalitat i de la res divina. Tot empirisme ésescèptic metafísicament parlant. Les lleis de la naturalesa s’han de comprovar.
6. No és mecanicista, diu que cal comprovar les lleis de la naturalesa.
7. Ètica: emotivisme moral: hi ha una font de moralitat (dels actes bons o dolents). Antecedent històric: els sofistes. L’ètica no és universalitzable, sinó subjectiva. Locke presenta un model polític, és a dir, d’organització de la societat, que ésel liberalisme. També planteja la divisió de poders en executiu, judicial i legislatiu. Instaura, també, una llibertat religiosa, és a dir, una llibertat de consciència que serà la base de la democràcia (exercici de la llibertat i dels drets civils).
2. JOHN LOCKE
Diu que l’experiència és la font única d’on provenen totes les idees. L’experiència és la creadora de totes les idees inscrites en lament. Les idees o continguts de la ment es classifiquen en: idees simples, que s’adquireixen per sensació i reflexió, i a partir de la memòria i la imaginació, la ment fa a partir d’idees simples idees complexes. La idea de substància és una idea complexa ja que s’ha format a partir de diverses idees simples.
Substància = substrat (el que està sota del que veus). És una creació de la imaginació.Les qualitats primàries són objectives (forma, posició) i, en canvi, les qualitats secundàries són subjectives, ja que les produeix el subjecte que les percep (gust, olor, color...).
Quan un determinat nombre de sensacions es presenta de manera més o menys regular, la ment acaba per agrupar-les i produeix així la idea de substància. Diu que pot ser que la substància existeixi però que no la podemconèixer.
3. OBRES IMPORTANTS DE DAVID HUME
o TRACTAT DE LA NATURALESA HUMANA
o INVESTIGACIÓ SOBRE EL CONEIXEMENT HUMÀ
o INVESTIGACIÓ SOBRE ELS PRINCIPIS DE LA MORAL
4. L’OBJECTIU DE LA FILOSOFIA DE HUME
1. Anàlisi del coneixement humà (l’origen i el límit del coneixement – t. coneixement)
2. Crítica dels principis metafísics: les tres substàncies.
5. ANÀLISI DEL CONEIXEMENT HUMÀIMPRESSIONS I IDEES
Nosaltres tenim dos tipus de percepcions: impressions (són percepcions més fortes perquè tenim davant el que percebem) i idees (són percepcions més dèbils perquè provenen de impressions). Una idea és una còpia dèbil d’una impressió (principi de còpia: no hi ha idees sense impressions i el límit i origen de les idees es troba en les impressions).
Empirisme psicològic: qualsevol ideaés una còpia o deriva d’una impressió prèvia.
Empirisme psicològic: el principi de còpia permet rebutjar aquelles paraules que, possiblement, no tinguin cap significat ja que al•ludeixen a una idea que no representa cap impressió concreta. Si les idees a què correspon un terme, no són còpia de cap impressió, aleshores es tracta d’idees falses.
MEMÒRIA I IMAGINACIÓ
Nosaltres percebem les...
tracking img