Idea de negocio

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1138 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Primer de tot hem de deixar clar el que realment és una idea de negoci. Una idea de negoci es dona quan pensem en emprendre una nova activitat, o sigui quan es vol posar en marxa una nova iniciativa empresarial. S’ha de tenir en compte que per que una idea de negoci sigui viable apart de altres factors, sobre tot ha de innovadora,i al seu mateix torn ha de tenir grans dosis de creativitat. Laidea de negoci esta caracteritzada per comercialitzar alguna cosa però que és atemporal, és a dir, que no esta vinculada al temps.

Ara exposaré la meva idea de negoci :

Es tracta de inventar un dispositiu el qual es comercialitzi a nivell mundial. Aquest dispositiu serviria per evitar tots els accidents de carretera que desgraciadament ens trobem diàriament, bé per error humà degut adistraccions, causes físiques, per excés de velocitat, etc....
En resumides comptes es tractaria de un dispositiu que estigues de sèrie en tots els cotxes el qual tant lateralment,com frontalment,com per la part de darrera controles la distància,és a dir, que qualsevol objecte,com una farola, els guardarails, un altre vehicle,etc... el cotxe a través d´aquest dispositiu s´anes frenant per tal de aixíevitar la col.lisió. Evidentment la distància hauria de ser respectant la llei de la seguretat vial,i considero que si es pugues posar en marxa aquest dispositiu s´evitarien així molts accidents actuals, en els quals es perden moltes vides humanes, i la majoria són producte de errades humanes, aquest dispositiu llavors evitaria que si una persona es queda dormida, o si de repent té un infart o unmareig,que el cotxe al detectar mitjançant aquest dispositiu que esta superant la distància minima establerta s´anés frenant poc a poc,fins a la seva aturada,i que aquest mateix dispositiu envies un senyal bé als serveis de emergència,a la guardia civil o als mosos d´esquadra que puguessin acudir al lloc del sinistre i saber realment que és el que ha passat,sempre i si en un temps determinat elcotxe no fos desbloquejat pel mateix conductor i tornes a reprendre la marxa per si sol.

Tal i com he comentat anteriorment per que una idea de negoci es consideri viable,entre altres factors, ha de ser innovadora; puc considerar que la meva idea de negoci és innovadora en certa manera,ja que tinc entés que la marca Volvo ha posat en marxa un dispositiu el qual s´activa a través dels ulls,és a dir,el cotxe avisa mitjançant un soroll per evitar els accidents que es produeixen degut a que el conductor es queda dormit,però en el cas que ens ocupa aquest dispositiu seria per evitar qualsevol tipus d´accident i a més a més enviant un tipus de senyal als serveis de emergència per que puguessin acudir inmediatament al lloc del sinistre. Per lo tant podiem assenyalar que la meva idea de negoci ésinnovadora en quan que seria viable per a tots els tipus de accidents i a més per la senyal enviada pel mateix dispositiu als serveis de emergència.
La innovació es defineix com l´aplicació de noves idees per oferir productes o serveis. Ens podem trobar diferents tipus de innovació:
- Innovació radical
- Innovació incremental

La innovació radical es dóna normalment en el camp cientific,tecnologic, i poden ser invencions les quals amplien els limits del coneixement humà,com per exemple l´internet.
La innovació incremental es dóna quan s´innova sense la necessitat de inventar,per exemple quan es es fan petites modificacions en els productes o serveis que ja existeixen.
En el cas exposat en la idea de negoci ens trobem amb una innovació radical,ja que tal i com he explicat estracta de un invent.

Un dels metodes utilitzats per potenciar la creativitat es la del brainstorming,la qual es tracta d´una tecnica grupal en la qual a través de l´exposició de idees,es reuneix informació i estimula la creativitat.
En aquest metode hi ha 4 regles fonamentals :
- Tota critica està prohibida
- Tota idea és benvinguda
- Tantes idees con sigui possible
- El desenvolupament i...
tracking img