Idees de la ilustració

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (585 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 31 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
John Lokcke
Tota persona té drets fonamentals que ningú li pot prendre.
La funció principal de l’Estat consisteix a defensar i garantir aquests drets dels ciutadans.
L’Estat es fonamenta en dosprincipis, fer lleis i obligar tothom a complir-les, aquests dos poders han de recaure en persones o institucions diferents, per tal d’evitar l’abús de poder.

Montesquieu
Va elaborar la teoria deseparació de poders,
Legislatiu (fer lleis).
Executiu ( fer-les complir).
Judicial (jutjar segons les lleis establertes).
Els tres poders han de residir en organismes diferents pertal d’evitar abusos de poder.

Rousseau
Va dir que la sobirania resideix en el poble

Desprès de molts segles d’absolutisme monàrquic i domini per part de l’aristocràcia feudal les idees de larevolució van ser rebudes amb molta esperança i defensades amb entusiasme. Van suposar profundes transformacions a tots els nivells, de la monarquia absoluta a la monarquia constitucional i d’aquesta auna república liberal de caire moderat excepte el període radical del govern jacobí. A nivell socioeconòmic, ajuda’t pel canvi polític, es va iniciar el camí cap a l’industrialització moderna il’establiment de la societat burgesa.

Sindicat: associació de persones que realitzen una mateixa activitat, per a la defensa dels seus interessos comuns. El terme s’aplica sobretot a organitzacions detreballadors assalariats en defensa dels seus interessos econòmics i socials.

Burgesia : Conjunt d’individus que pertanyen a la classe mitjana, és a dir, la classe acomodada o rica, que no viu d’untreball manual. En el sistema sorgit a Europa a mesura que anava desapareixent l’estructura social medieval en estaments, estrat social els membres del qual són posseïdors del capital industrial ifinancer.
Tipus de burgesia:
Alta burgesia . Baixa burgesia .Gran burgesia . Petit burgés. Burgesia il·lustrada. Burgesia rural o burgesia agrària. Burgès bohemi o bobo

Proletariat: Classe...
tracking img