Iijojp

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (609 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
T3gbvwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwoqkppppppppppppppppppppppppppp

px2e34t36bh3wh56ttgwe4g6
Huyrntnjyutr

Eryby5n46j75656p’0
Noam Chomsky diferencia nou parts en el seu escrit on repasa el controldels medis de comunicació amb fets reals com la primera operació propagandistica feta pel president Nord-America per invlolucrarse a la primera guerra mundial. També es recolza sobre teories deWalter Lipman on planteja que els mitjants comunicatius han de realitzar una tria d’informacions segons el grau d’interes real, tot i que acaba sent targiversada per auquets organs comunicatius. Noamtambé recalca el clima social que es viu a EEUU amb un bel·licisme agravat pels seus governants que sempre han trobat la guerra com a una font de distraccio dels problemes reals.

Ignacio Ramonetdiferencia vuit parts en el seu escrit. Exsposa que la s’ha donat un cambi en el sistema de poders que han pasta de mans gouvernamentals a mans dels mitjants comunicatius. Aixo ha estat posible per un canvide la societta, molt mes oberta i globalizada i amb noves pautes i sistemes d’intercanvi d’informacio. Ramonet fa una critica a la televisió on destaca aparicio de continguts violents i l’abús depublicitat que omple un terç de la programació diaria de les televisions. Aixó ha creat unes pautes televisives basades en el criteri de la normalitat i amb una funcionalitat de reguladors socials.Finalment creu que la aparicio de multinacionals de la informacio fa que la informació en si canviï i passi a ser una mercaderia deixan’t de ser una eina de coneixement i cultura.

El llibre ens mostrala com la informació que arriba a la societat pot ser distosionada, ocultada i condicionada per molts factors, ja siguin politics, economics, religiosos… Aquesta manipulació es pot dur a terme per apoder crear noves corrents de pensament i aixi moure la opinio publica cap allà on interessi. Aixó ha succeit en multitut de casos i paisos on la mateixa població s’involucra i dona la aprovació a...