Ilustracion

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (569 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
O galego e a sua historia: o primeiro terzo do seculo XX:
A comenzos do seculo XX Galicia seguía sendo eminentemente rural. Neste primeiro terzo do seculo XX comenzan a abdicarse alguns cambios: oslabregos reivindican a propiedade da terra e a modernización das explotacions e protagonizan un poderoso movemento social decadencia e a burguesía que falan castelan.
O proceso de substitución dogalego polo castelan vai vir da man da industrialización e urbanización.
Demográficamente, o galego indiscutiblemente a lingua minoritaria, o castelan tiña plenamente consolidado o seu papel comolingua dominante.
Xurdiron xuizos que calificaban o galego como lingua inculta incapaz de servir para a comunicación intelectual. Co obxetivo de superar estes prexuizos xorden no primeiro terzo doseculo XX organismos e agrupacions que resultan de gran relevancia cultural e política para Galicia e a lingua galega:
* As irmandades da fala, creadas en 1916 e o seu voceiro a revista a nosa terra(1916-1936)
* O grupo NOS e a revista do mesmo nome fundada en 1920
* O seminario de estudos en galegos (SEG) constituido en 1923
Os intelectuais comprometidos coas irmandades , a revistaNos e o SEG esforzaronse en dotar a lingua dun rexistro formal científico e converterla asi en un idioma de cultura.
Podemos afirmar que conseguiron o seu propósito pois en esta época sinálase comoa da creación da prosa moderna en lingua galega, tanto literaria como científica. Os galueguistas comprometidos co idioma asumiron conscientemente desde o principio o papel da minoría intelectual.A irmandades da fala.
Coa creación das irmandades o galleguismo entra nunha nova fase. Desde a sua fundación na década de 1840. Anton e ramón villar ponte deciden promover a creación dun organismoque asumise a defensa activa e practica da lingua galega, co fin de superar o rexionalismo anterior, que pretendía abordar a defensa de Galicia e do galego en castelan, gran paradoxo que estes dous...
tracking img