Immunologia

Páginas: 12 (2793 palabras) Publicado: 28 de enero de 2011
TEMA-5 IMMUNOLOGIA
1) Òrgans del sistema immunitàri:
- Medul•la òssia
- Tim( timo)
- Melsa (bazo)
•Sistema limfàtic:
Sistema de circulació complementari a l’aparell circulatori sanguini. El líquid que transporta és la limfa que conté gran nombres de leucocits(glòbuls blancs).Dues funcions importants del sistema limfàtic són: -Recollir el líquid intersticial- Facilitar l’arribada dels leucòcits a qualsevol punt del cos(ganglis limfàtics) El sistema limfàtic esta connectat al sistema sanguini.

•Medul•la òssia: és a part interna dels ossos llargs. Conté en els moll de l’os tenim cèl•lules mares( de tipus sanguini) ( via limfàtica per enviar aquestes cèl•lules a diferents llocs)
Tambépoden crear plaquetes ( tros de membrana fragment cel•lular)

2) Barreres immunitaries.

Els sistema immunitari esta format per 3 barreres per impedir l’accès al nostre medi intern:
- Barreres físiques: la pell, mucoses, cilis
- Barreres inespecífiques: són aquelles que poden actuar contra qualsevol infecció però sense fer-ho de forma precisa. La seva efectivitat es mitjanament baixa.Sóncèl•lules inespecífiques: els monòcits i els neutròfils.
- Barreres Especifiques: són aquelles que actuen unicament contra un antigent determinat. La seva efectivitat és molt alta. EX: limfocits.
Medi intern: esta format per els teixits com l’aparell circulatori, nervios, muscular... però s’exclou el tim intersticial, estómac, esòfag i les vies respiratòries.

3) Cèl•lules del sistema immunitariMonocits: cèl•lules del sistema immunitari inespecific i aproximadament representa entre un 2-8% dels leucocits. Aquestes cèl•lules es troben e els vasos sanguinis i quan hi ha una infecció poden introduir-se en el teixit circular. Quan passa en el teixit augmenten de tamany i es converteixen en MACROFAGS.Aquests macròfags poden fagocitar l’antigent infeccios

Neutrofils: representen entre un50-70% del total del leucocits. Són del sistema immunitari inespecific. Tenen una vida més curta que el monocits però poden sortir del circuit sanguini i anar cap al teixits infectats amb més facilitat, també s’anomenen MICROFAGS.

Limfocits : cèl•lules especifiques del sistema immunitari, hi ha principalment dos tipus:
-Limfocits T: aquests es formen per la maduració de cèl•lules de mèdul•laòssia en el tim. En trobem dos subtipus : Limfòcits Tc (=s’encarreguen de la destrucció de cèl•lules) i Limfòcits Th(= coordinen la resposta immunitària dels altres limfòcits).
- Limfocits B: aquests es formen per la maduració de cèl•lules de moll d’ós a la melsa. S’encarreguen de la sintesi d’anticossos o IMMUNOGOLUBINES

4) La resposta immunitaria:

Antigen: qualsevolsubstància que l’organisme identifica com a estranya i actua amb conseqüència, provocant una resposta immunitaria( cèl•lules, fragments de cèl•lules, proteïnes, fragments de proteïnes, pols, àcars, polen.

a) Respo sta immunitaria inespecífica:

L’antigen penetra el medi intern, el monocits passen a ser macrofags quan surten del vasos sanguins.
Aquests macorfags fagociten l’antigen( de formaineficaç)
Els macrofags després de dirigir l’antigen en presenten algunes parts en la seva membrana( l’antigen es presenta en la proteïna de membrana complex major histocompatibilitat II = CMH II) el macrofag doncs actua com a cèl•lula presentadora d’antigen.
Aquest antigen els macrofag el presentaran al limfocit Th, i apartir d’aquí començarà una segona resposta immunitaria més eficaç i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Immunologia
  • Esquema immunologia
  • Immunologia
  • Immunologia
  • immunologia
  • Immunologia, Immunoglobulinas
  • Immunologia Biologica
  • APUNTS IMMUNOLOGIA

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS