Immunologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (990 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Resposta immunitària: Es la resposta produïda per els organismes en vers a un antigen com per exemple un fong, un virus, una bactèria, etc. Hi ha dos tipus de resposta: la resposta immunitàriaespecífica i la inespecífica.
Cèl·lules fagocitàries: Es troben al sistema circulatori i als teixits. Hi ha dos tipus: monòcits i neutròfils. Tots dos poden sortir del torrent sanguini, i llavors esdevenenmacròfags que fagociten els agents infecciosos. La fagocitosi forma part de la resposta inespecífica.
Resposta immunitària inespecífica: No depèn del tipus d’antigen contra el qual actua. Actuaestimulant els macròfags o els enzims que directament trenquen les cobertures dels microorganismes infecciosos. També és responsable de la resposta inflamatòria.
Limfòcits: S’encarreguen de la respostaimmunitària.
Resposta inflamatòria: Augment del flux sanguini, augment de la temperatura i alliberament per part dels mastòcits, entre d’altres, d’histamina, que actua com a dilatadora dels capil·lars,cosa que fa que els macròfags surtin del torrent sanguini. Tot això afavoreix la resposta immunitària inespecífica.
Immunoglobulina G: És molt abundant. Participen en la resposta secudària. Podenpassar de la mare al fetus a través de la placenta.
Immunoglobulina M: Predominen en la resposta immunitària primària. Són molt eficaces en la immobilització d’antígens. Es troben en la membrana delslimfòcits B i actuen com a receptors dels antigens.
Immunoglobulina A: Anticossos que es troben en secrecions com ara la llet, la saliva, les llàgrimes i en secrecions pulmonars i gastrointestinals.Immunoglobulina D: Es troben en les membranes del limfòcits B i tenen la funció de receptors de l’antigen.
Immunoglobulina E: S’uneixen als mastòcits i altres cèl·lules encarregades de la respostainespecífica. Quan se’ls uneix un antigen s’estimula la secreció d’histamina. (resposta inflamatòria)
Limfòcits T col·laboradors: Activen els limfòcits B i altres limfòcits T. També estimulen...
tracking img