Imperialismo napoleonico

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 87 (21705 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
EL imperialismo napoleónico
Napoleón inaugurou o período coñecido como Consulado, que tiña como obxetivo asentar as conquistas da revolución burguesa. Napoleón abrió el período conocido como el Consulado, que tiene por objeto establecer los logros de la revolución burguesa. Así, levouse a cabo unha reforma administrativa e carácter centralista coa creación da figura dos preceptos, que facíancumplir as ordes do emperador en tódalas provincias. Por lo tanto, llevamos a cabo una reforma administrativa y la naturaleza centralista de la figura con la creación de los preceptos, que cumplía las órdenes del emperador en todas las provincias. Ademais, promulgouse un código civil que racionalizaba e un que miraba tódalas leis anteriores e se reformou a Facenda pública e mais o sistema deensinanza. Además, un código civil para que se instituya racionalizaba y uno que se veía todas las leyes anteriores y reforma del Tesoro y del sistema de educación pública.
ESQUEMA.- Plan .-
 ¿Cómo chegou Napoleón o poder? ¿Cómo Napoleón en el poder?
 Reformas mais importantes que fixo Napoleón La mayoría de las reformas importantes que hizo Napoleón
 A expansión do Imperio Napoleónico. Laexpansión del imperio napoleónico.
 Os “cen días” Los "Cien Días"
 Napoleón militar Napoleón militares
 A obra política de Napoleón El trabajo político de Napoleón
 A arte do Imperio (David, Canova) El arte del Imperio (David, Canova)
 España antes de que a invadira Napoleón España antes de que Napoleón invadió
 Napoleón en España(1808-1814) Napoleón en España (1808-1814) A caída do Imperio Napoleónico La caída del imperio napoleónico
 O que fixo Napoleón durante a sua vida Lo que Napoleón hizo durante su vida
 Biografía de Napoleón Biografía de Napoleón
1.¿CÓMO CHEGOU NAPOLEÓN O PODER?.- 1. ¿Cómo poder de Napoleón? .-
Antes de que Napoleón estivera no poder estaba un grupo de persoas que se lles chamou o Directorio. Antes de que Napoleón estaba enel poder era un grupo de personas que se llamaban de la guía.
O Directorio se trataba de un grupo da alta burguesía que volveu a tomar de novo o poder. La carpeta se trataba de un grupo de clase media alta, que volvió a recuperar el poder. Contra este goberno do directorio destaparase unha oposición forte por parte de dous grupos: por unha banda os aristócratas, que ansiaban volver o AntigoRéxime; por outra banda as clases populares que demandaban o sufraxio universal e querían unha verdadeira democracia. En este destaparase directorio del gobierno una fuerte oposición de dos grupos: por un lado, los aristócratas que estaban deseosos de regresar en el Antiguo Régimen, por otra parte las clases populares que exigía el sufragio universal y querían una verdadera democracia. Este ambiente deoposición o goberno leva a moitas revoleas contrarias o goberno. Este entorno lleva a la oposición de Revol muchos se oponen al gobierno. Estas revoleas, unidas a guerra que seguía co enemigo exterior leva a que cada vez mais o exercito se converta nun enemigo exterior leva a que cada vez mais o exercito se converta nun elemento para manter a orde e para manter o goberno do directorio. EstosRevol, relacionada con la guerra que siguió el exterior Enemigo lleva a cada vez más un exterior Enemigo ejército lleva a cada vez más un elemento militar para mantener el orden y para mantener el gobierno en el directorio.
Dentro do exercito empeza a destacar mais a figura dun xoven xeneral: Napoleón Bonaparte. En el ejército comienza a destacar más la figura de un joven general, NapoleónBonaparte. Este home, animado pola burguesía da un golpe de estado no ano 1799, derriba o diretorio e asume persoalmente o poder do país. Este hombre, animado por la burguesía de un golpe de Estado en 1799 derrocó al Directorio y toma personalmente el poder del país.
2. 2. REFORMAS MAIS IMPORTANTES QUE FIXO NAPOLEÓN.- La mayoría de las reformas importantes que hizo Napoleón .-
As reformas mais...
tracking img