Importància de la investigació en infermeria

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (836 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1.Que es la investigació en infermeria?

La paraula investigació (research en anglès) vol dir “buscar de nou” o “ estudiar amb cuidado”. La investigació es un estudi sistèmic que perfecciona elsconeixements ja existents i desemvolupa altres de nou, on existeix una planificació, organització i persistència. Lobjectiu final de la investigació es el desemvolupament d’un cos empíric deconeixements per a la disciplina o profesió, en aquet cas la infermeria.
La investigació en la infermeria es fundamental per el desemvolupament y l’augment de coneixements que es poden aplicar en millorar lapràctica asistencial, llegir els informes procedents de la investigació, identificar quines intervencions son efectives per posar-les en pràctica i implementar aquestes intervencions amb la finalitatd’obtenir resultats positius en els usuaris. Les troballes en aquets estudis influexen indirectament en la praxis dels i les infermeres, de manera que pasen a augmentar el propi coneixement. Esessencial per respondre a la demanda de cures de l’actual sistema de salut. La seva complexitat, en el mitjà hospitalari, deriva de l’augment de la gravetat a l’ingrés associat, a la disminució de l’estadahospitalària, la incorporació de nova tecnologia, l’envelliment de la població, la sol•licitud d’informació per part del pacient, el canvi social i la crisi global.

Els productes d’una investigacióserveixen al cap i a la fí en primer lloc, al coneixement científic,; en segon, al sector acadèmic, i en tercer, als usuaris del coneixement.
La investigació en l’infermeria es una empresa Jove, i,encara que se’n poden trobar alguns antecedents històrics en el segle XIX – amb les aportacions d’un dels pilars de la infermeria com ara Florence Nithingale, i d’altres- es en aquest segle i jainterronpudament on apareix, com una fita molt reveladora, la publicació de la primera revista dedicada a la inveastigació (nursing research), l’any 1952.

2.Qui fa la investigació en la infermeria?...